Caravana pascală a fost în toate localitățile raionului

19 aprilie 2017

Lumina sărbătorilor pascale a intrat în casele și sufletele multor copii în rezultatul desfășurării Campaniei de binefacere „Ajută-ți aproapele!”.

Ca sărbătoarea să fie o realitate pentru oricine, Consiliul raional Dondușeni, președintele raionului Victor Chiriac, vicepreședintele raionului Valeriu Casapu și șeful-adjunct al OT Edineț al CS a RM Lilia Gandrabura au venit cu inițiativa și exemplul propriu către membrii secțiilor și direcțiilor Consiliului, către serviciile desconcentrate, agenții economici din teritoriu să facă colete, care ulterior, în ajunul sărbătorii de Paști să fie repartizate copiilor din familiile cu un venit mai mic, din familiile cu mulți membri.

Caravana pascală și-a înfăptuit frumoasa misiune creștină, de bună credință, poposind în localitățile raionului pentru a aduce zâmbetul și bucuria atât în instituțiile școlare, cât și în familiile în care sunt asistenți parentali profesioniști.Caravana a vizitat satul Scăieni, gimnaziul din localitate și 4 familii (asistenți parentali profesioniști:Burcenco Rodica și Raisa, Vîrlan și Semeniuc ), care au plasament în serviciul de asistență parentală profesionistă 9 copii, un gest frumos pentru care nu fiecare se poate decide să-și ia un angajament atât de responsabil, dar care cere bunăvoință și dragoste enormă față de copii.

Copiii s-au bucurat de prezența vicepreședintelui raionului, dl Valeriu Casapu , care le-a adus o noutate frumoasă că vor avea posibilitatea de a construi o fântînă din banii alocați de Consiliul Raional Dondușeni, dar și daruri frumoase pe care copii le așteptau cu nerăbdare.

În localitate a fost multașteptat și șeful Inspectoratului de Poliție Dondușeni, dl Ilie Svârnei, care le-a adus în localitate 10 cadouri din partea colaboratorilor din instituția pe care o dirijează.

Licărul din ochii copilașilor a spus cît de mult au fost așteptați oaspeții pentru a auzi un cuvânt bun și a înțelege că cineva are grijă de ei.

Cu cadouri pentru cei mici, a fost vizitată de către dl vicepreședinte și familia Teslari din satul Rediul Mare, care are în asitența parentală 5 copii.

La inițiativa dlui vicepreședinte am vizitat Centru de Plasament ”Rebeca” s. Tîrnova, unde la moment sunt îngrijiți 10 copii.Am fost întâmpinați în gimnaziul ”C.Negruzzi” de către dna director, Larisa Lîsîi.Acolo copiii au fost alintați cu cuvinte alese și daruri.Aceștea au afirmat că se simt foarte bine printre colegii lor și profesori, dar doresc foarte mult să viziteze grădina zoologică.Am avut deosebita plăcere să îi cunoaștem.

Am fost așteptați să venim și la Baraboi în liceul teoretic”Prometeu”.Am cunoscut și aici copii frumoși la chip și suflet, deștepți și stimabili.

Pe parcursul aflării noastre în raion am cunoscut și 2 copilași invalizi pe care i-am vizitat, pe care i-am bucurat cu surprize.

Am cuprins toată raza localităților din raionul nostru cu ajutorul multor oameni de bună credință, lucrătorii SA ”Red Nord-Vest, primarii din s.Climăuți, s.Horodiște, s.Dondușeni, dna Maria Rechimciuc și dl Iurie Șaragov, reprezentanți din Consiliul Raional, dle Mamaliga Ana și Natalia Meaun, Asistența parentală profesionistă..

Stimați participanți ai acțiunii de caritate ”Ajută-ți aproapele!” ,

Vă mulțumim pentru truda DVS, responsabilitatea și milostenia pe care a-ți manifestat-o, deoarece bunătatea e o valoare care alege oamenii deosebiți și cu suflet mare, și la sigur prin exemplul propriu am demonstrat copiilor, tinerilor cît este de important să ne uităm în jur și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi.

Datorită DVS, au fost colectate 346 cadouri care au bucurat copii, aducându-le sărbătoarea pascală.

Au fost vizitați 25 copii din plasament în serviciul de asistență parentală profesionistă și 17 copii sub tutelă/curatelă și asigurați cu cadouri , 10 copii din Centrul de Plasament”Rebeca” Tîrnova, 2 copii invalizi, 292 copii din instituțiile școlare din raion.

Aducem mulțumiri direcțiilor din subordinea Consiliului Raional și serviciilor desconcentrate, care au colectat 183 cadouri:Biroul Statistică, Agenția de Ocupare a Forței Muncii, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Inspectoratul Fiscal, Inspectoratul de Poliție, Biroul de Pașapoarte, Direcția Construcții, Agenția de Siguranță a Alimentelor, Secția Administrativ-Militară, Secția Situații Excepționale, Direcţia Învăţământ, Direcţia Elaborarea și Implementarea Proiectelor Investiționale, Direcţia Agricultură și Alimentație (șeful Direcției Iurie Șaragov personal a mers în localitățile raionului și a repartizat colete), Secţia Cultură, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei care au făcut posibilă vizita noastră în 6 instituţii de învăţământ din raion pentru a felicita cu ocazia sărbătorii de Paşti copiii, care ne aşteptau foarte mult.

Un sincer mulțumesc întreprinderii SA „RED Nord-Vest” Dondușeni, care au adus caravana pascală în 10 instituții de învățămînt din raion și au adus 57 cadouri în sumă de 11 mii lei.

Ne exprimăm gratitudinea către următorii agenți economici, care au adus o contribuție de 106 cadouri: MC”Consulting”- Favorit , UNIVERSCOOP Dondușeni , Î.I.”Hibovschaia Natalia” s.Moșana, Î.I.”Saturn Plaxienco”, Î.I.”Serghei Laiu”, SRL”Star- Culinar”, Î.I.”Tatiana Havaneț” , SRL”Agro Baraboieni”, Î.I.”Scorpion Matrinciuc”, SRL”Molgranum” , Î.I.”Glio Gedrovici” , Î.I.”Tatiana Șolda” , Î.I.”Căldare Niculina” , Î.I.”ACSA” , Î.I.”Botnari Andrei” , Î.I.Cotorcea Cristian, SRL”Vulture” , Î.I.”Drelea Cristina”, SRL Marivlad ”, SRL ,,Mario Grup”, Î.I”Inga Burcatîi”, SRL”Redi Agro”, SRL”Agro Don”, SRL”Zoonic Plus”, Î.I.”Lenuța Laiu” , Î.I. ” Bacai Vladimir”.

Natalia Cojocaru,

coordonator al ONG”Sperana Dondușeni”