Ajutor de binefacere

21 noiembrie 2022

Organizația Internațională UNHCR în comun cu Consiliul raional Dondușeni au venit cu o surpriză pentru cei mai triști ca noi.
În aceste condiții grele când omenirea se confruntă cu un șir de probleme economico-sociale, când tinerii, inclusiv și cei din Republica Moldova pleacă în țări străine în căutarea surselor de existență, când războiul se desfășoară la doar câțiva pași, cei bătrâni simt aceste probleme deosebit acut.
Azilul de bătrâni din Dondușeni este populat de o astfel de categorie de oameni și astăzi, anume pentru ei s-a organizat un act de binefacere. Ei au beneficiat de un ajutor venit de la Organizația Internațională UNHCR.
Consiliul raional Dondușeni aduce sincere mulțumiri, iar bătrânii din Azil exprimă cu multă gratitudine respectul adus nu numai material, dar și moral.
La evenimentul dat au participat: dl.Veaceslav Banari, vicepreședintele raionului, dna Goncear Daniele, șef adjunct al DASPF și angajații Azilului de bătrâni.