Acorduri de înfrăţire între comunităţile din judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni

22 iunie 2017

Chiar de la începutul mandatului, conducerea raionului, preşedintele Victor Chirac şi vicepreşedintele Valeriu Casapu, şi-au pus drept obiective primordiale; realizări concrete în schimbarea infrastructurii raionului, atragerea de investiţii şi fonduri, implementarea de proiecte în domeniul social, economic, cultural şi educaţional, în promovarea bunelor practici ale altor ţări, în special a României, care s-a integrat cu succes în Uniunea Europeană.

Conştientizând ferm că lucrurile trebuie schimbate şi ajustate la un nivel mai înalt, în contextul că cetăţenii merită o atitudine mai respectoasă, o dezvoltare atât materială, cât şi spirituală, acolo unde valorile naţionale, interculturale şi europene sunt de căpătîi, în septembrie 2016, prin vizita în România, conducerea a încercat de a crea punţi de comunicare şi colaborare între judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni. La această întrunire au demarat discuţiile despre eventualul acord de colaborare pe principalele domenii de interese pentru cooperare, cu accent pe integrarea europeană şi facilitarea fondurilor europene.

Mai apoi, în perioada 13-16 martie 2017, la invitaţia preşedintelui raionului Donduşeni, Victor Chiriac, a efectuat o vizită dna Daniela Câmpean, preşedinta Consiliul Judeţean Sibiu cu delegaţia sa.

Într-o şedinţă a fost semnat acordul de colaborare între judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni, după care a urmat elaborarea în comun a Planului de acţiuni.

Chiar din start s-a făcut simţit spiritul de echipă, că avem acelaşi entuziasm şi ardoare de a face lucruri frumoase în asamblu.

În acest context, în perioada 11-14 iunie 2017, la invitaţia Consiliul Judeţean Sibiu, o delegaţie din raionul Donduşeni, condusă de vicepreşedintele raionului, a efectuat o vizită de lucru care a vizat încheierea unor acorduri de înfrăţire cu unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Sibiu şi discuţii privind planul de acţiuni stabilit conform Acordului de cooperare dintre Judeţ şi Raion.

Primirea oficială a delegaţiei a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Sibiu, în cadrul căreia vicepreşedintele, Valeriu Casapu şi preşedinta Consiliul Judeţean, Daniela Câmpean, au punctat realizările şi perspectivele colaborării bilaterale în diverse domenii de activitate. Dl Casapu a menţionat importanţa facilitării accesului la fonduri, implementării de proiecte, a scos în evidenţă activităţile culturale şi educaţionale de apmploare care se desfăşoară în raion, odihna de vară a copiilor, care ar fi bine să le realizăm în comun cu colegii din România.

Au avut posibilitate să se expună toţi şi să fie ascultaţi cu atenţie de doamna Preşedintă, care s-a arătat foarte receptivă la propunerile oaspeţilor.

Pe parcursul vizitei, reprezentanţii delegaţiei: Scorţesco Liviu, primar de Briceni, Burcatîi Boris, primar de Horodişte, Semeniuc Alina, primar de Crişcăuţi, Harabari Ludmila, primar de Rediul-Mare, Lisnic Anatolie, primar de Sudarca, Mazureac Ala, primar de Cernoleuca şi Racu Lucian, primar de Scăieni au fost în primăriile din comunele din judeţul Sibiu: Cristian, Orlat, Gura Râului, Sibiel, Sălişte, Tilişca, Şeica Mică, Slimnic, Şelimbăr, Turnul Roşu. Aceştia au prezentat localităţile pe care le dirijează şi s-au înfrăţit cu omologii lor.

Ţinem să menţionăm că a fost benefică şi valoroasă pentru primari prezenţa dr. Baltador Mihai, preşedinte al Fundaţiei de Perfecţionare Profesională în Administraţia Publică, expert în domeniu, care, pe parcursul discuţiilor, a intervenit în comunicare, fiind un mesager al bunelor practici în administraţia publică.

Experienţa în implementarea proiectelor şi îmbunătăţirea infrastructurii a dnei Daniela Lupica, şef al Serviciului Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială, i-a motivat pe primari să studieze modul de accesare a fondurilor europene şi să prioritizeze problemele localităţilor pentru scrierea de proiecte.

În ultima zi de aflare la Sibiu, convocaţi în şedinţă, membrii grupului de lucru, au trecut în revistă realizările şi experienţele acumulate, au intervenit cu propuneri, au mulţumit reciproc pentru colaborarea fructuoasă.

Asemenea vizite, cu scopul înfrăţirii localităţilor, se vor mai realiza, astfel încât toate localităţile din raion să aibă parteneri de cooperare în judeţul Sibiu.Am rămas impresionaţi de ospitalitatea gazdelor, calitatea serviciilor, deschiderea pentru cooperare, atenţia acordată, şi nu în ultimul rând de ţinuturile pitoreşti perindate, monumentele vizitate, activităţile culturale.

Natalia COJOCARU,

şef SMCFC OLSDÎ Donduşeni

P.S. Am avut deosebita ocazie să-mi expun opinia vis-a- vis de colaborarea OLSDÎ Donduşeni cu Inspectoratui Judeţean Sibiu, în domeniul implementării proiectelor educaţionale, conlucrarea cu ONG-urile locale, formarea cadrelor didactice, odihna de vară a copiilor şi înfrăţirea unor instituţii de învăţământ.