Acord de colaborare cu Judeţul Sibiu

16 martie 2017

În perioada 13-16 martie 2017, o delegaţie a Judeţului  Sibiu, condusă de preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, au întreprins o vizită  oficială de lucru  în raionul  Donduşeni  pentru semnarea unui acord de cooperare între Judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni.Evenimentul a prilejuit, concret, demararea unei serii de discuţii despre principalele domenii de interes pentru cooperare, cu accent pe integrarea europeană şi facilitatea accesării fondurilor  europene.Din componenţa delegaţiei au făcut parte 10 persoane din administraţia publică, printre care administratorul public Sebastian Dotcoş, şefa Serviciului Strategii din cadrul Consiliului Judeţean Dana Lupică, consilierii judeţenii Răzvan Slavu şi Christine Manta-Klmens, dar şi primarii localităţilor Valea Viilor-Avram Pinte, Axente Sever-Marius Grecu şi Bazna-Lucian Scumpu.
Avînd în vedere caracterul special al relaţiilor dintre Romania şi R.M., conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură  şi tradiţii, în cadrul întîlnirii  de lucru, dl Chiriac Victor, preşedintele raionului Donduşeni şi dna Daniela Cîmpean au semnat oficial Acordul de cooperare în prezenţa membrilor delegaţiei de peste Prut, a consilierilor raionali, a şefului-adjunct al OT Edineţ al Cancelariei de Stat a R.M. Lilia Gandrabura, Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului, primarilor localităţilor donduşenene, reprezentanţilor serviciilor desconcentrate-n teritoriu.
Părţile semnatare ale acestui Acord de Cooperare au convenit asupra urm:Direcţii Principale de Colaborare:
-Identificarea, susţinerea şi consolidarea metodelor şi acţiunilor comune între cele două părţi în domeniul dezvoltării  durabile şi sprijin pentru elaborarea unei strategii de  dezvoltare ptr integrarea Europeană şi facilitatea accesării fondurilor europene;
-Realizarea şi finanţarea unor proiecte pentru obiective de investiţii pentru programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale.Programul vizitei delegaţiei Consiliului Judeţean Sibiu  în rai.Donduşeni a mai inclus vizionarea expoziţiei şcolii de arte, evaluarea în concert a colectivelor artistice de copii:fanfara, ansamblalul de fluieriste, ansamblul ,  de dans „Mărunţica”, precum şi evaluarea elevilor Şcolii de Arte  Martin Garabagiu, Inesa Vexler, Marina Carpov.Membrii delegaţiei din Sibiu au întreprins o vizită în s. Ţaul, ghidaţi de preşedintele raionului V.Chiriac, consilierul raional Vadim Lesnic, primarii Aurel Guţanu-s.Plop, Mariana Chiriac-s.Climăuţi.În această localitate, obiecte ale vizionării au fost edificiul primăriei, parcul dentrologic , conacul Pommer, Palatul de cultură, Colegiul Agricol.În urm.zi, prietenii din ţară vecină au fost însoţiţi de vicepreşedintele raionului V.Casapu şi consilierii raionali Ion Munteanu, Veaceslav Casian în excursie la cetatea Sorocii, complexul Sfînt „Lumînarea recunoştinţei” în s.Pocrovca şi la Mănăstirea de maici „Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărăşăuca.