A V I Z Consiliul raional Dondușeni, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

3 septembrie 2021

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist, cu începere de la 02.09.2021.

Scopul general al funcţiei  susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate.

Sarcinile  de bază al funcţiei:

 • facilitarea depășirii situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată;
 • acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităților identificate ;
 • prezentarea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate;
 • asistarea familiei/ persoanei defavorizate în scopul valorificării suportului monetar, conform necesităților.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţie publică;

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, dreptului, administrației publice;

Experienţa profesională: Experienţă în domeniul asistenţei sociale sau administrației publice constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoașterea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare ale unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.


Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Persoanele interesate pot să prezinte dosarul de concurs, care va conţine:

 1. cerere;
 2. CV-ul candidatului;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

la adresa: or Dondușeni str.Eminescu 26/1, Direcţia Asistenţă Social și Protecţie a Familiei, telefon de contact: 0-251-2-52-09, sau să expedieze la adresa email: saspfdonduseni@mail.ru Data-limită de prezentare a documentelor – 23 septembrie 2021.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr.16-XVI/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XVI/2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţiei conducere;
 • Legea nr.90-XVI/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.270/2018, privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Codul Familiei;
 • Codul Civil.
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
 • Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la Ajutorul social;
 • Legea nr. 827-XIV din 18.02.2000 cu privire la Fondul de susținere socială a populației.