A V I Z

1 octombrie 2021

Consiliul raional Dondușeni,

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

anunţă concurs la suplinirea funcţiei temporar vacant de

asistent social în “Echipa mobilă”:

Scopul general al funcţiei: facilitatea accesului la servicii sociale, medicale, educaționale și acordarea suportului persoanelor cu dizabilități și familiei acestora în asigurarea incluziunii sociale.

Sarcinile  de bază al funcţiei:

 • Evaluarea și acordarea serviciilor persoanelor cu dizabilități în asigurarea incluziunii sociale a acestora;
 • Dezvotarea abilităților de îngrijire și suport familiei persoanei cu dizabilități și realizarea acțiunilor de mobilizare a comunității.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţie publică;

Cerinţe specifice:

Studii:  superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, medicale, pedagogice, dreptului;

Experienţa profesională: Experienţă în domeniul asistenţei sociale, medicale, pedagigice constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoașterea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Pover Point, Navigare Internet

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Candidaţii vor depune dosarul, care va conţine:

 1. cerere;
 2. CV-ul candidatului;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

la adresa: or Dondușeni str.Eminescu 26/1, Direcţia Asistenţă Social și Protecţie a Familiei, telefon de contact: 0-251-2-52-09, sau să expedieze la adresa email: saspfdonduseni@mail.ru Data-limită de prezentare a documentelor – 21.10.2021.

Bibliografia:

 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 190-XIII din 18 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Codul Familiei
 • Codul Civil
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
 • Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
 • Managementul de caz
 • Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Hotărîrea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.