Concursul „PEDAGOGUL ANULUI 2017”

21 februarie 2017

Recent, în Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Donduşeni a avut loc Concursul raional „Pedagogul anului 2017”cu următoarele obiective: a) ridicarea statutul social al cadrului didactic în comunitate; b) evidenţierea şi susţinerea pedagogilor inovatori; c) stimularea continuă a măiestriei pedagogice şi a iniţiativei de creaţie; d) promovarea experienţei avansate şi inovatoare; e) motivarea cadrelor didactice pentru autoformare şi perfecţionare continuă; f) selectarea şi înaintarea învingătorilor pentru participarea la etapa republicană a concursului „Pedagogul anului”.

La concurs au participat distinşi dascăli din instituţiile şcolare din raion:

 1. Casapu Lucia, gimn.Frasin;
 2. Cebotari Raisa, gimn. Horodişte;
 3. Stratulat Ala, gimn. „C.Negruzzi”, Tîrnova;
 4. Panţîr Svetlana, LT „Prometeu”, Baraboi;
 5. Ionesii Maria, LT „Gaudeamus”, Donduşeni;
 6. Bednîi Svetlana, LT „A.Mateevici”, Donduşeni;
 7. Pînzari Corina, gimn. „Perspectiva ”, Arioneşti;
 8. Ţurcanu Irina, gimn. Donduşeni.

Aceste personalități s-au evidenţiat pe parcusul activităţii prin profesionalism, eleganţă, dăruire, abnegaţie, gratitudine, obiectivitate, generozitate, umanism.

Membrii juriului : Nina Juraveţ șef OLSDÎ Dondușeni; Emilia Samson, șeful Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică; Alexei Chiviriga, inspector şcolar; Rodica Frecauţan, directorul gimn. „I.Vieru”, Cernoleuca;  Aliona Mustea, preşedintele sindicatului „Viitorul”, în baza   evaluării  rezultatelor probelor de concurs  și temei de  acasă a  stabilit  următorul clasament:

 1. Categoria cadre didactice din  nivelul  gimnazial și liceal:
 • Locul I  cu  titlul ”Pedagogul  anului 2017”- d-na  Bednîi Svetlana, LT”A.Mateevici”Dondușeni;
 • Locul II-dna Panțîr Svetlana, profesoară de  înformatică, LT„Prometeu”Baraboi;
 • Locul III-dna Țurcanu Irina,profesor de limba rusă și limba engleză, gimnaziul  Dondușeni;
 • Mențiune-dna Ionesii  Maria, profesoară  de  limba  engleză, LT”Gaudeamus”Dondușeni;
 • Mențiune-dna Pînzari Corina, profesoară  de  limba  engleză, gimnaziul ”Perspectiva”Arionești.
 1. Cadre didactice  din  nivelul  primar:
 • Locul I cu  titlul ”Învățătorul anului  2017”-dna Casapu Lucia, învățătoare  la clasele  primare, gimnaziul  Frasin;
 • Locul II- dna Stratulat  Ala, învățătoare  la clasele  primare, gimnaziul ”C.Negruzzi” Tîrnova;
 • Locul II- dna Cebotari  Raisa, învățătoare  la clasele  primare, gimnaziul ”V.Gangal”Horodiște.

Colectivele de dansatori din gimn. Ţaul şi Centrul de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor au fost acei care au întregit atmosfera concursului prin originalitatea şi creativitatea dansurilor prezentate cu mult artistism şi  multă muncă lăsată în culise.

mailservice

În numele colegilor mei, doresc să mulţumesc dascălilor-participanţi, elevilor, managerului LT „Alexei Mateevici” pentru gazdă, managerilor şcolari care au pregătit candidaţii, au ținut pumnii pentru ei și să le doresc succese, realizări frumoase, optimism şi multă energie pozitivă pentru a o dărui celor mai scumpi, dragi şi importanţi din viaţa noastră – copiilor.

Natalia Cojocaru, şef SMCFC OLSDÎ Donduşeni

mailservice (1)