9 Mai, dubla sărbătoare!

12 mai 2017

Anul acesta, în Republica Moldova, ziua de 9 mai a avut conotaţie dublă.Cetăţenii ţării noastre, inclusiv ai raionului Donduşeni, au marcat două sărbători importante:cea de-a 72-a aniversare de la sfîrşitul Războiului al doilea Mondial şi Ziua Europei.
Ambele evenimente, ce au drept obiectiv să promoveze unitatea popoarelor şi pacea pe pămînt, au fost serbate cu mult fast în Republică.
Un marş amplu, dedicat Zilei Victoriei şi Zilei Europei,a fost organizat de Partidul Democrat din Moldova, oamenii,în număr de aproximativ 25 de mii, pornind de la memorialul Eternitate spre Piaţa Marii Adunări Naţionale, acolo unde s-a desfăşurat un concert grandios, cu începutul la ora 12-00 şi intrare liberă.În scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale au evoluat:legendara formaţie O-zone, Dima Bilan, Aleksandr Serov, Veaceslav Dobrînin, interpretul italian Pupo, trupa Akord şi alţii.La Donduşeni, sărbătorile au fost consemnate prin recital de cîntece în sunetele fanfarei de la Casa raională de Cultură, prin desfăşurarea unui miting de comemorare, prin depunere de flori la Monumentul Eroilor şi a mai avut loc un concurs, organizat de OLSDÎ Donduşeni sub egida Direcţiei Învăţămînt, Consiliului raional Donduşeni, în parteneriat cu AO „Toamna vîrstei” ONG „Speranţa Donduşeni”, OT Donduşeni a Partidului Democrat din Moldova, Centrele de Sănătate din teritoriu, Centrul Prietenos Tinerilor, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.În centrul atenţiei, pe durata manifestaţiei au fost veteranii şi văduvele de război. Au participat la miting reprezentanţii ai Consililului raional Donduşeni, ai serviciilor desconcentrate-n teritoriu, cetăţeni ai raionului şi oraşului.Programul a inclus minut de reculegere, luări de cuvînt ale reprezentanţilor conducerii raionului şi ai primăriei, ale veteranilor , ale tinerilor din licee.Domnul vicepreşedinte al raionului Valeriu CASAPU, în discursul său, cu deosebit respect faţă de cei prezenţi la miting, i-a chemat pe toţi să aducă un omagiu veteranilor şi închinăciune  celor căzuţi.Cu ocazia zilei de 9 mai , în numele preşedintelui raionului Victor CHIRIAC, al consilierilor raionali şi personal adresez veteranilor şi văduvelor de război cele mai calde felicitări, dorindu-le sănătate, putere de viaţă, bucurii, prosperitatate.Mesajul domnului primar al oraşului de asemenea a fost unul menit să ajungă la conştiinţa şi inimile audienţei din Piaţă.Mitingul s-a sfîrşit cu depunere de flori la Monumentul Eroilor în semn de omagiu şi memorie veşnică tuturor eroilor neamului, care dorm somnul de veci în glia strămoşească sau în pămînt străin.
În aceeaşi zi, primarul Ivan Belciug şi Consiliul oraşului Donduşeni a organizat pentru veterani şi văduve de război o masă de pomenire a celor căzuţi în lupte, în cadrul căreia le-au mai oferit cîte un  ajutor în sumă de 400 lei.