Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ!

4 octombrie 2017

La data de 04 octombrie 2017, în incinta Casei de cultură raională Dondușeni a fost organizată și desfășurată sărbătoarea dedicată Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, omagiat fiind Măria sa Profesorul. Cu mesaj de felicitare a venit conducerea raionului în prezența dlui Valeriu Casapu, vicepreședinte, care a menționat importanța și aportul profesorului în creșterea și dezvoltarea copilului, precum și despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor de trai ale cadrelor didactice. Cu cuvinte de mulțumire pentru activitate, profesionalism și omenie către cadrele didactice a venit șefa DÎ Dondușeni dna Nina Juraveț, specificând că în pofida tuturor modernizărilor, activitatea omului rămâne a fi cea mai de preț, deoarece în ea se depune suflet și nu doar tehnologie.

Profesorul educă omul, cizelând nodurile, creând personalități ce pășesc prin viață cu demnitate. Cu deosebită recunoștință, aprecieri și gratitudine, în zi de sărbătoare, cadrele didactice au fost menționate pentru perseverență, abnegație și competență profesională în educarea tinerei generații și cu prilejul Zilei lucrătorului din Învățământ, după cum urmează:

Diploma Guvernului Republicii Moldova:

 • Revuțchi Nina, profesoară de istorie, LT„Alexei Mateevici”, or. Dondușeni;

Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării:

 • Vrabie Emilia, specialist principal Direcția Învățământ Dondușeni;

 • Bujag Angela, specialist principal metodist Direcția Învățământ Dondușeni;

 • Șaragov Victoria, director LT„Gaudeamus”, or. Dondușeni;

 • Suveica Ludmila, profesoară de istorie, gimnaziul „Perspectiva”Arionești;

 • Cebotari Ludmila, director grădinița de copii, „Garofița”, s. Crișcăuți.

Diploma Consiliului Raional Dondușeni;

 • Rotaru Ala, specialist principal Direcția Învățământ Dondușeni;

 • Samson Emilia, șef Serviciu de Asistență Psihopedagogică Dondușeni;

 • Lîsîi Larisa, director gimnaziul „Constantin Negruzzi”, s Tîrnova;

 • Oprea Lilia, director gimnaziul „Vasile Gangal”, s Horodiște;

 • Bradu Galina, director grădinița de copii „Andrieș”, s. Dondușeni;

 • Cervatiuc Mihail, director adjunct Școala Sportivă pentru Juniori, or. Dondușeni;

 • Grigorovschi-Harașniuc Liliana, director adjunct Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților Dondușeni;

La sărbătoare au participat cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general din raionul Dondușeni. Fiindactori principali ce deschid o nouă epocă a învățământului, conștientizează și promovează inițiativele pentru schimbare în conformitate cu strategia 2020, cu modernizarea curriculumului şcolar, care reprezintă o etapă firească a procesului de dezvoltare curriculară și cu optimizarea instituțiilor de învățământ – componentă a reformei învăţămîntului naţional, totodată, fiind nevoiți să facă față situației dificile în care s-au pomenit instituțiile de învățământ, actualmente influențate de dificultățile financiare.

Însă aceasta nu este un impediment în realizarea obiectivelor educaționale stipulate de Codul Educației al Republicii Moldova și actele normative în vigoare. Cadrele didactice rămân a fi pilonul de încredere a societății necătând la faptul că 20% din acestea sunt pensionate, dar contribuie activ la formarea generației în creștere în lipsa tinerilor specialiști care nu sunt atrași de condițiile și perspectivele profesionale pe care le oferă, la moment, sistemul educațional. Totodată, cu reformele din domeniul învățământului, se derulează instruirea și formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul Standardelor de Competență Profesională, ceea ce permite realizarea unui proces de calitate, fiind în pas cu modernizarea și reforma.

Cu toate acestea, în pofida tuturor vicisitudinilor cadrele didactice rămân fideli profesiei.

Un profesor e un artist

Ce modelează caractere.

El zi de zi şi an de an,

Găseşte forţă şi putere

Ca să cioplească în lut viu

Cu vorba-i blândă şi sfătoasă.

Lucrarea lui e cea mai bună,

Cea mai de preţ, cea mai frumoasă

Onoraţi dascăli! Vă aducem un curcubeu de crizanteme cu ocazia zilei profesionale şi vă urăm realizări frumoase pe cel mai important ogor al neamului – sufletul de copil.

Șef OLSDÎ Dondușeni

Nina Juraveț

Picture1