Ziua de Curățenie în raionul Dondușeni se va desfășura sub patronajul dl.Vadim LESNIC, președinte al raionului.

5 septembrie 2018

 Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință faptul, că în temeiul Dispoziției Președintelui raionului nr.242-d din 05 septembrie 2018 ,,Cu pivire la organizarea acțiunii naționale ,,Ziua de Curățenie Globală,, în scopul îmbunătățirii situației ecologice în raionul Dondușeni ziua de 15 septembrie 2018 este declarată ,,Ziua de Curățenie în Dondușeni,,.

         În această ordine de idei, ținând cont de importanța evenimentului preconizat, Autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II:

  • se vor implica activ și vor asigura implementarea campaniei ,,Ziua de Curățenie Globală,,;
  • vor acorda sprijinul organizațional și media pentru campania națională ,,Ziua de Curățenie Globală,,;
  • vor organiza un atelier de lucru privind desfășurarea mișcării ,,Ziua de Curățenie Globală,,;
  • vor asigura colectarea în timp util a gunoiului în perioada 15-16 septembrie, precum și reciclarea acestuia în măsura posibilităților;
  • Oleg Covali, șeful DIEIC este delegat reprezentant, care va fi responsabil pentru organizarea evenimentului în Dondușeni și va ține legătura cu reprezentantul ,,Hai Moldova,,

Direcția Investiții, Economie, Infrastructură și Construcții din subordinea Consiliului raional își prezintă, în continuare, disponibilitatea de a oferi asistență în vederea implementării cu succes a campaniei  naționale ,,Ziua de Curățenie Globală,, (tel. de contact 0251 21266; 0251 25200).