ZI DE MAI, ZI DE VICTORIE ȘI PACE

9 mai 2018

Marea Victorie asupra fascismului și comemorarea ostașilor căzuți în   cel de-al Doilea Război Mondial , precum și  Ziua  Europei , au marcat evenimentul   de 9 Mai la Dondușeni.

Un miting matinal a întrunit în piața centrală a orașului mai multă  lume:

conducerea de vârf a raionului în frunte cu  președintele dl. Vadim Lesnic, secțiile și direcțiile din subordinea consiliului raional, serviciile desconcentrate și descentralizate, alte structuri și servicii din raion,iar veteranii  de război , au fost oaspeții dragi și multașteptați.

La miting a fost prezent și deputatul în Parlamentul RM, dl Iurie Chiorescu.

În cuvântul de salut, adresat de președintele raionului, s-a simțit  marea recunoștință față de generația anilor de război, mulțumire și omagiu pentru zi de pace și cer senin .

Vadim Lesnic s-a referit și la valorile europene, valori democratice ,la  comunitatea statelor europene spre care tinde RM, aducând omagiu tuturor celor care contribuie la temeinicirea acestei comunități.

Iurie Chiorescu, deputat în Parlamentul RM, a mulțumit celor prezenți pentru participare la eveniment, îndeosebi copiilor, a adus închinăciune veteranilor de război, care au adus Victoria și Libertatea, iar ziua de mâine, după cum subliniază dumnelui,  trebuie să aparțină tinerilor, viitorilor generații libere și  prospere.

Hulubașii Păcii au zburat grațios și gingași deasupra celor  prezenți în piață de parcă voiau să spună că cel mai important în lume este Pacea și sănătatea.

Elevii liceelor din oraș au recitat versuri pentru tot ce este demn în lume.

După depunerile de flori la Monumentul Eroilor Căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei  a urmat un concert care s-a finalizat cu hora moldovenească și interpretarea Imnului Europei.