ZI DE MAI, ZI DE VICTORIE ȘI PACE

10 mai 2019

Marea Victorie asupra fascismului și comemorarea ostașilor căzuți în  cel de-al Doilea Război Mondial , precum și  Ziua  Europei , au marcat evenimentul   de 9 Mai la Dondușeni.

Un miting matinal a întrunit în piața centrală a orașului mai multă  lume:

conducerea de vârf a raionului în frunte cu  președintele dl. Vadim Lesnic, secțiile și direcțiile din subordinea consiliului raional, serviciile desconcentrate și descentralizate, alte structuri și servicii din raion,iar veteranii  de război , au fost oaspeții dragi și multașteptați.

În cuvântul de salut, adresat de președintele raionului, s-a simțit  marea recunoștință față de generația anilor de război, mulțumire și omagiu pentru zi de pace și cer senin .

Hulubașii Păcii au zburat grațios și gingași deasupra celor  prezenți în piață de parcă voiau să spună că cel mai important în lume este Pacea și sănătatea.

Elevii liceelor din oraș au recitat versuri pentru tot ce este demn în lume.

După depunerile de flori la Monumentul Eroilor Căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei  a urmat un concert organizat de către Direcția Educație, Cultură și Turism.