„Zarniţa”, la a 53-a ediţie. Au învins cei mai puternici!

4 mai 2017

Educaţia militar-patriotică este importantă sub diverse aspecte, deoarece educă la tînăra generaţie conştiinţa de patriotism şi dezvoltă sentimentul de responsabilitate pentru destinul ţării. În acest scop Secţia Administrativ-Militară Donduşeni, anual, organizează diverse activităţi cu caracter militar-patriotic. Una din ele, aşa-numita „Zarniţa”, cu genericul „Pe meleagurile natale”, a avut loc la finele lunii aprilie curent în LT „Alexei Mateevici” din or. Donduşeni. La această întrecere au participat 5 echipe, reprezentînd liceele teoretice din or. Donduşeni , s. Sudatca şi din s. Baraboi.

Au demarat întrecerile sportive cu un mesaj de felicitare cu această ocazie, prezentat de dl Anatolie Roşu, şeful Secţiei Administrativ-Militare Donduşeni. Dumnealui a menţionat, că jocurile militar-sportive educă la generaţia în creştere spiritul devotamentului faţă de neam, ţară, tradiţii, istorie, simbolurile şi idealurile naţionale.

Fiecare echipă a întrunit 12 persoane: zece băieţi şi două fete. Concurenţilor le-au fost propuse 6 probe sportiv-militare. Ei au concurat la aruncarea grenadei, ridicarea halterei de 16 kg, alergări la 100 şi 1000 de metri (băieţi şi fete), tracţiuni în braţe la bara fixă, ştafeta militară 4×100 metri şi tragerea otgonului.

Rezultatele obţinute de sportivi au fost apreciate de un juriu competent. Membrii lui, la finele întrecerilor, unanim, au determinat învingătoare, cu mai multe puncte acumulate, eghipa liceului teoretic „Alecsandr Puşchin” (antrenor, Anatolie Ceban). Locul doi au luat soptivii din liceul teoretic „Prometeu” din s. Baraboi ( antrenor, Nicolae Gavriliuc). Pe locul trei s-au situat elevii liceului teoretic „Alexei Mateevici” din or. Donduşeni (antrenor, Elena Fedişin). Celor din liceul teoretic „M.Eminescu” din s.Sudarca, (antrenor, Ghenadie Gropa), le-a revenit locul patru, iar pe locul cinci s-au plasat sportivii de la liceul teoretic „Gaudeamus” din or. Donduşeni (antrenor, Anatolie Plugaru). Învingătorilor pe echipe şi individuali le-au fost înmînate diplome de onoare, cupe şi medalii. Echipa care a urcat pe prima treaptă a piedestalului va apăra cinstea raionului la întrecerile zonale, care vor avea loc în or. Edineţ. Învingătorii acestor competiţii vor participa la întrecerile republicane.

– Am convingerea, a menţionat dl Anatolie Roşu la finele întrecerilor, că şi pe viitor vom găsi împreună resursele necesare şi vom dovedi, ca în toţi anii, că avem atitudine serioasă şi cu dăruire de sine faţă de promovarea tradiţiilor militare şi valorilor naţionale, iar învingătorilor le dorim performane mai înalte la întrecerile zonale, să aducă trofeul şi de la spartachiada republicană.

Aurica Vîhrîst,

funcţionar public

în SAM Donduşeni