VIZITĂ OFICIALĂ A DELEGAȚIEI DIN POLONIA

20 mai 2018

Pe data de 20 mai,  în raionul Dondușeni a avut loc  o vizită oficială  a Poviatului Stașovskiy din  Polonă.

Agenda vizitei a inclus:

Întâlnirea oficialilor la intrarea în raionul Dondușeni și deplasarea la Gimnaziul din s. Cernoleuca;

Vizita parcului din s.  Rediul Mare;

Ședință  de lucru la consiliul raional Dondușeni;

Dispersarea în grupuri pe interese a delegației cu vizite respective :

  • Administrație publică;
  • Medicină;
  • Învățământ, cultură și asistență socială;
  • Economie, infrastructură, rețea drumuri;
  • Vizita parcului din s. Țaul și un mic concert la aer liber;
  • Vizitarea unor instituții din s. Țaul

Finalizări și totalizarea , schimb de opinii și deplasarea spre Vinița a  delegației respective.

Vizitele  la Cernoleuca, Rediul Mare și Țaul au scos în evidență aspecte pozitive dar și obiecte care necesită și investiții.

La compartimentul opinii și păreri a fost organizată o masă rotundă în sala de protocol a Consiliului raional unde sau întrunit consilieri, șefi de secții și direcții.

Au fost abordate întrebări de serviciu, comparații în managementul APL în Republica Moldova și Republica Polonă.

Au fost aduse mulțumiri reciproce la adresa oficialilor din Polonia și la adresa gazdei, nemijlocit Președintelui raionului, dlui Vadim Lesnic.

S-a convenit asupra colaborării ulterioare și respectarea Acordului de colaborare între Powiatul Stașovskiy și raionul Dondușeni, semnat la data de 13 aprilie 2014 și a Actului Adițional de Colaborare, semnat la data de 11 iunie 2016 pentru a atinge obiectivele principale în parteneriatul Raionul Dondușeni și Powiatul Stașovskiy, precum și  implementarea proiectelor ce țin de Euroregiunea Nistru.

La final Starosta Stașovskiy Mihail Scotnițchi a înmânat Președintelui raionului ,dl.Vadim Lesnic invitație oficială de a vizita Powiatul Stașovskiy la finele lunii august, curent când va avea loc ,,Festivalul roadei Powiatului  Stașovskiy,,.