Vizita Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, dna Monica Babuc în raionul Dondușeni

20 aprilie 2018

Ministrul Educației Culturii și Cercetării, dna Monica Babuc efectuează astăzi, 20 aprilie 2018, o vizită  de lucru în raionul Dondușeni.

Conform agendei vizitei dna Ministru Monica Babuc s-a întâlnit cu managerii instituțiilor de învățământ și culturale, serviciile disconcentrate în teritoriu.

De la începutul alocuțiunii, dna ministru a specificat că este încrezătoare că pașii care se realizează acum de către Guvern vor conta mult  în realizarea obiectivelor generale ale educației, tineretului și sportului, fiindcă există consecutivitate în acțiuni, iar toate lucrurile se realizează atunci când este armonie și colaborare.

Dna ministru a menționat că are aminitri plăcute despre acest raion și  personalitățile marcante care sunt originare de  precum Tudor Panțîru, președintele Curții Constituționale,  acordeonistul Mihai Bătrînu, scriitorul Ion Druță, personalitate cu o memorie fenominală și un mare patriot, opera căruia  va perpetua în timp. În acest context, dna Monica Babuc  a remarcat problema casei părintești a scriitorului Ion Druță la Horodiște precum și promovarea operei lui Ion Druță în rândul tinerilor și a elevilor în special.

În continuare Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dna Monica Babuc a vorbit cu referire la realizările și problemele ce stau pe ordinea de zi spre soluționare.  Referindu-se la realizări dna ministru a menționat că  pentru a schimba ceva este nevoie de muncă permanentă și să fii o persoană care învață în fiecrae clipă. La fel a menționat efortul comun al membrilor Guvernului Filip, care este cel  mai bun  din istoria actuală a Republicii Moldova, având o echipă de persoane competente și drept obiectiv principal –  consolidarea societății și orientarea spre adrerarea europeană a țării noastre, ținând cont și de  legăturile tradiționale cu statele europene. În acest context, menționând  că statele postsocialiste care au aderat la UE au progresat la nivelul instituțiilor școlare, preșcolare, infrastructură, dezvoltarea și reabilitarea instituțiilor de cultură.

Dna Ministru a specificat și efectele negative precum  sporirea proceselor migraționale, care nu sunt o caracteristică particulară țării noastre, dar este un fenomen ce se întâlnește și în alte state precum Portugalia, Polonia, etc.

Un alt aspect menționat este promovarea  statutului pedagogului în societate, menționând că la moment se lucrează la o asemenea lege,  care va reconceptualiza atitudinea față de profesori, salarizarea acestora, îmbunătățirea condițiilor de muncă.  La fel s-a menționt că se prevede sporirea salariului pedagogilor cu până la 50%, majorarea cu 20% a salariului medicilor, creșterea îndemnizațiilor unice pentru noi născuți, a tinerilor specialiști care se încadrează în câmpul muncii conform recomandărilor.  O altă problemă la care s-a atras  atenție este numărul foarte mare al elevilor ce aleg economia și dreptul, dar foarte puțini –  facultățile pedagogice.

Cu referire la reformele în educație, dna ministru, Monica Babuc a atras atenție că reforma  lansată de  președinte francez emanuel Macron are la bază multe din elementele care ne sunt cunoscute nouă precum uniforma școlară, interzicerea utilizării gadget-urilor de către elevi în timpul aflării în școală, participarea activă a părinților  în procesul de învățare – educare a copiilor.

„Reformele pe care  le realizează ministerul nu sunt  decât o revenire la realitate” a punctat dna Ministru. În acest sens s-a lucrat la  debirocratizarea muncii pedagogului, iar rezultatul este ordinul nr. 164 din 27 decembrie 2017 prin care s-a aprobat Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general și Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ,  monitorizarea cărora va dura  până la 15 mai.   Prin aceste acte se dorește eficientizarea lucrului profesorului, astfel încât acesta să aibă mai mult timp pentru discuții cu elevii, părinții, dezvoltarea personală. În acest scop s-au alocat 17 milioane de lei pentru  formarea continuă a cadrelor didactice, fiindcă statul are nevoie de  pedagogi calificați, cu cunoștințe la zi.

Cu referire la reforma structurală ce a vizat optimizarea rețelei  școlare, s-a specificat că numărul copiilor în ultimii 15 ani a scăzut cu 50%, iar numărul populației sătești scade.  În urma analizei implementării reformei structurale, ce a vizat închiderea școlilor mici s-a constatat:

  • Economii nu s-au realizat, nu s-au identificat documente ce demonstrează că banii școlilor lichidate s-au direcționat spre alte instituții
  • 9400 copii au fost transportați către alte școli, analiza reușitei a arătat că marea majoritate are o scădere cu 1, 2 puncte
  • 1278 pedagogi, 36% nu se mai regăsesc în sistem
  • Mai mult de 60% din copii transferați din școlile mici nu participă la activități extrașcolare;

Reforma curriculară  implică o muncă dificilă, sunt multe schimbări de făcut. Dna Ministru a menționat că la moment se lucrează la  Standardele de învățare și educare pentru educația timpurie; curriculumul pentru învățământul primar în care se va  introduce modulele de robotică la educația tehnologică; reconceptualizarea în învățământul gimnazial  a disciplinei Educația civică , inclusiv și prin dezvoltarea abilităților patriotice; încadrarea la orele de dirigenție a activităților de ghidare în carieră a elevilor

Dna ministru s-a referit și la proiectele generale ale Guvernului precum: „Prima casă”, programul „Drumuri bune pentru R.Moldova” pentru drumuri locale, scăderea în tarifele la gaze, modificările în reforma pensiilor, modificările la salarizare.

În dezbateri

Ala Mazureac, primar de  Cernoleuca s-a referit la modalitățile prin care pot fi invitate vedetele autohtone pentru a concerta în localități, fiindcă bugetele nu permit.

  • Dna Ministru a specificat că Există o categorie de artiști foarte mari care vin, indiferent de posibilități pe care le oferă satele noastre, însă aamenii trebuie învățați să plătească unui artist, fiindcă munca  acestuia este enormă. La fel dna Ministru a încurajat participarea la  proiectele educaționale și culturale promovate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Nina Juraveț, reporter „Ziarul nostru” actualmente ministerul face un pas enorm de mare întru susținerea cadrelor didactice, dar care sunt acțiunile întreprinse de  MECC pentru a apăra cadrul didactic  de violența la care acestea sunt expuse.

  • Problema violenței, precum și alte chestiuni trebuie să se regăsească și în currciulum. La nivelul MECC s-a elaborat  un ghid cu referire la violența între copii – bulling, sunt copii fragili, sunt copii sfioși, care trebuie protejați Pentru a vorbi despre lupta împotriva agresiunii îndreptate împotriva pedagogilor, manifestarea comportamentului inadecvat împotriva acestora, dna Ministru a îndemnat pedagogii ca să vină cître MECC cu propuneri concrete cu referire la îmbunătățirea domeniului dat pentru a contribui la elaborarea Ghidului antiagresiune asupra pedagogilor, menționând că elevii își cunosc foarte bine drepturile, dar sunt mai puțin instruiți cu referire la respectarea obligațiilor.

Nina Juraveț, reporter „Ziarul nostru” Dacă e vorba despre faptul că în școală mai puțin să fie folosite telefoanele mobile ar fi bine  ca în școală să fie introduse manuale de calitate.

  • Calitatea manualelor lasă de dorit, dar dacă din 20 manuale cel puțin unul este foarte bun nu ar trebui să generalizăm. Există un număr foarte mare de manuale sub orice nivel. Problema manualelor apare în R. Moldova fiindcă autorii mai buni nu au timp pentru a  scrie fiindcă sunt antrenați în proiecte internaționale. În paralel cu reforma curriculară se va accede la tipărirea altor manuale.

Dl Vadim Lesnic, președintele raionului Dondușeni a mulțumit din partea tuturor dondușănenilor dnei ministru Monica Babuc pentru că a ales să viziteze raionul nostru, pentru implicarea personală în soluționarea problemelor ce apar în domeniu dorindu-i multe realizări în plan profesional și personal.

Suhalitca Eugenia

Șef Secția Politici Educaționale și Management

DECT Dondușeni