Vizita de studiu în Estonia

30 iulie 2018


„Servicii privind evenimentele de ospitalitate în mediul rural ”


ADR Nord a organizat o vizită de studiu în Estonia  în perioada 25-30 iulie 2018 în cadrul  proiectului „ Împuternicirea femeilor prin creşterea abilităţilor şi competenţelor lor în domeniul designului de evenimente rurale şi a serviciilor de ospitalitate”. Scopul proiectului –  consolidarea femeilor şi tinerilor din zonele rurale prin creşterea abilităţilor şi competenţele lor profesionale în domeniul organizării diferitelor evenimente rurale şi oferirea de servicii turistice.

Vizita de studiu a avut loc în ținutul Pärnu şi în ținutulViljandi din Estonia. În cadrul vizitei  au fost prezentate prezentări ale specialiștilor şi antreprenorilor din domeniul  turismului din Estonia, s-a vizitat antreprenorii din  domeniul turismului rural din zona rurală, cît şi festivalul mielului de la Uulu, Festivalului folcloric din oraşul Viljandi etc.             Grupul de persoane din R. Moldova a fost reprezentat de specialişti din domeniul turism,  meşteşuguri şi responsabili de organizarea evenimentelor culturale din raionele din zona de nord a ţării, inclusiv şi Natalia Gandrabura reprezentantul raionul Donduşeni, specialist în cadrul Direcţiei Educaţie, Cultură şi Turism.