Vizită de lucru

4 decembrie 2018

Recent, în or.Dondușeni au fost organizate și desfășurate întîlniri a dl.Iurie Chiorescu, deputat în Parlamentul RM și a dl.Vadim Lesnic, președinte al raionului Dondușeni cu membrii colectivelor Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici,, și a  instituției filialei Dondușeni ,,Edineț-Gaz,,.

A fost un dialog interactiv cu pedagogii liceului. Subiectele dominante au fost modernizarea infrastructurii instituției de învățământ, majorarea salariilor bugetarilor din învățământul preuniversitar, curriculum actualizat, activitatea extracurriculară a elevilor.

La fel discuții pline au fost și cu angajații instituției filialei Dondușeni ,,Edineț-Gaz,, despre activitatea legislativă, armonizarea legislației naționale la standartele europene, despre reformele şi prerogativele promovate de Guvernul Republicii Moldova.