Vineri , 29 iunie 2018 la orele 11-00, conform Dispoziției nr.187-d a Președintelui raionului Dondușeni a fost convocată Ședința ordinară a Consiliului Raional cu următoarea ordine de zi:

3 iulie 2018

1.Cu privire la corelarea bugetului raional cu legea bugetului de stat pentru anul 2018.

2.Cu privire la organizarea odihnei  și întremărea  sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018.

3.Cu privire la numirea în funcție  de director al IMSP ,,Spitalul raional Dondușeni,,

4.Cu privire la problema  tuberculozei  în raion  și aprobarea Planului raional de  măsuri privind redresarea situației .

5.Cu privire la coordonarea acordului adițional nr.2 din 06.04.2018 la Contractul de acordare  a  asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii IMSP- Spitalul raional Dondușeni.

6.Cu privire la coordonarea salariilor de funcție,sporurile la salariile de funcție pentru indicatorii de performanță,activitate prin cumul, acordarea premiilor și ajutorului material personalului de conducere de la 01.04.2018 al IMSP ,,Spitalul raional Dondușeni,,.

7.Cu privire  la permiterea activității prin cumul dlui Vitalie Gorin vice director al IMSP ,,Spitalui raional Dondușeni,,.

8.Cu privire la coordonarea salariilor   de  funcție, sporurile la salariile  de funcție pentru indicatorii de performanță, activitatea prin cumul , acordarea premiilor și ajutorului material personalului de conducere de la 01.04.2018 IMSP ,,Centrul de Sănătate Țaul,,.

9.Cu privire la întroducerea unor modificări în normele de asigurare materială     în cadrul Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă aprobate conform  Deciziei nr.23/33 din 08.12.2016.

10.Cu privire la coordonarea salariilor de funcție,sporurile la salariile de funcție, achitările  prin cumul, acordarea  premiilor  și ajutorului materiel personalului de conducere de la 01.05.2018 al ,,Centrului Stomatologic raional Dondușeni,,.

11.Cu privire la încheerea contractului individual de muncă între Consiliul raional și șeful IMSP ,,Centrul de Sănătate Sudarca,,.

12.Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.3/9 din 30 martie 2018  ,,Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă activitate prin cumul a personalului de conducere a IMSP,, Centrul de Sănătate Sudarca,,.

13.Cu privire la repartizarea componentei raionale .

14.Cu privire la aprobarea Dispozițiilor  Președintelui raionului nr.123-d din 24 aprilie 2018  și nr.144-d din 15.05.2018 și nr. 181-d din 13.06.2018 și nr.98 din 03.04.2018 și nr.100 din 05.04.2018 și nr.102 din 10.04.2018 și nr.108 din 17.04.2018 și nr.119 din 24.04.2018 ,,Cu privire la distribuirea componentei raionale,,.

  1. Cu privire la repartizarea componentei educației encluzive .

16.Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției Finanțe.

  1. Cu privire la transmiterea cheltuielilor de reparație capitală  efectuat de  bugetul raional  la balanța primăriei.

18.Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit  a mijloacelor fixe din administrarea Direcției Finanțe.

19.Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr,1/5 din 08 iulie 2015 ,,Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului raional,,.

20.Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor proprietatea Consiliului raional.

21.Cu privire la casarea microbusului ce aparține Direcției Educație , Cultură și Tirism.

22.Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020.

23.Cu privire la acordul de primire cu titlul gratuit de la balanța Ministerului Afacerilor Interne la balanța Consiliului raional clădirea de pe strada Hajdeu 1.

24.Cu previre la transmiterea cu titlul gratuit a automobilului Șkoda Superb de la balanța Consiliului rainal la balanța Inspectoratului raional de poliție.

25.Cu privire la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.1/3 din 17.01.2017 , normele de asiguarare cu mijloace de legătură telefonică.

26.Cu privire la premiere.

  1. Cu privire la  întroducerea unor modificări în bugetul raional pe anul 2018.

 

  1. Cu privire la întroducerea unor  modificări  în Decizia Consiliului raional Dondușeni  nr.11/2 di 26 decembrie 2017 ,, Cu privire  la aprobarea Nomenclatorului ,Structurii,Organigramei, Statelor  de personal al IMSP CS Dondușeni.
  2. Cu privire la întroducerea  unor modificări în Decizia  Consiliului raional  nr .3/3 din 30.03.2018 ,, Cu privire la stabilirea de la 01.01.2018 a salariului de funcție, suplimentului  la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă, activitate prin cumui, personalului de conducere IMSP CS DonduȘeni, aprobarea acordului adițional nr.1 la contractul individual de muncă nr.4 din 01.10.2013.,,
  3. Cu privire la întroducerea unor modificări  în Decizia  Consiliului Raional  Dondușeni  nr.11/7 din 26 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului ,Structurii ,Organigramei,Statelor de personal al IMSP CS Sudarca.,,

 

 

 

 

Președintele raionului                                    Vadim LESNIC