Şedinţa Consiliului de Administrare AO „Toamna Vîrstei”

31 martie 2017

 

Activitatea asociaţiei obşteşti “Toamna vârstei” pe parcursul anului 2016

Raportor Victor Cucer, preşedinte AO “Toamna vârstei”

Conlucrarea ONG-urilor cu instituţiile APL aduce rezultate bune în pregătirea şi îmnbunătăţirea lucrului voluntar în asistenţa socială oamenilor vârstnici în comunităţi.

Populaţiei plaiului moldav îi este bine cunoscut sloganul „Recunoştinţa nu poate fi cumpărată, învăţată sau acumulată, ea poate fi doar meritată”. El se portiveşte totalmente oamenilor de vârsta a treia, ajunşi la odihna binemeritată. Ei, care au muncit ani în şir pentru prosperarea societăţii plaiului natal s-au jertfit sănătatea, puterile, cunoştinţele, au tot dreptul la o recunoştinţă deplină din partea statului, societăţii şi sunt demni să trăiască o viaţă mult mai fericită, mai decentă.

Însă o mare parte din populaţia ajunsă la vârsta bătrîneţii, îşi duce viaţa cum poate, la limita supraveţuirii. De unde atîta indeferenţă faţă de ei? Cum poate exista un pensionar singuratic, căruia i-a fost calculată o pensie de trei ori mai mică, decît suma indicată în facturile de căldură, lumină, servicii comunale, etc.

În satele noastre mai sunt aşa categorii de bătrîni, care sunt lăsaţi de copii, care au plecat peste hotare, bătrîni, care n-are cineva să le deschidă uşa, dar mai e şi nevoie de mîngîiere, de cuvînt bun, cald spus din suflet. Cine să-i acorde toate acestea?. Trăind într-un paradox continuu, luptînd pentru supraveţuire în condiţiile în care forţele lor se diminuiază cu fiecare an ce trece peste ei, bătrînii noştri nu încetează să ne uimească. Trăiesc ducînd problemele de la o lună la alta, reuşind totuşi să îşi păstreze zîmbetul pe buze.

În raionul Donduşeni republica Moldova activează AO „Toamna Vârstei”, care împreună cu Consiliul raional la baza căruia este încheiat memorandumul de cooperare al cărui scop de a stabili unui parteneriat continuu şi eficient în implementarea de politici şi servicii sociale pentru creşterea calităţii în domeniul protecţiei sociale la nivel local.

AO „Toamna Vârstei” caută modalităţi de acordare a ajutorului necesar oamenilor în etate, celor ţintuiţi la pat, de mobilizarea şi pregătirea voluntarilor, ce vor veni la timp celor nevoiaşi.

În prezent AO „Toamna Vârstei” acordă oamenilor în etate servicii juridice, îngrijiri la domiciliu şi ajutor material şi financiar bătrînilor singuratici şi copiilor din familii social-vulnerabile, 15 persoane au primit servicii juridice, 6 persoane au primit aparate auditive, 21 persoane au fost spitalizate în instituţiile republicane, 12 proteze au primit femeile care au fost operate la glandele mamare, au fost repartizate 3000 kg. de haine uzate oamenilor în etate, copiilor din familii social-vulnerabile, 450 bucăţi de îngheţată au fost date copiilor la 1 iunie – Ziua internaţională a copiilor or. Donduşeni.

AO „Toamna Vârstei” are 22 filiale prin localităţile din raion şi 432 voluntari dintre care 130 elevi, în componenţa căruia activează profesori, medici, preoţi, elevi, muncitori ş.a.

Consiliul de administrare AO „Toamna Vârstei” activează pe bază de voluntariat: secţia juridică – responsabil Valeriu Dolineanu, jurist, notar, secţia de ajutor medical şi îngrijiri la domiciliu- responsabil Adelina Celac, şef al IMSP-CS Donduşeni, secţia educaţie şi lucrul cu consiliul de elevi, copii din familii social-vulnerabile din grupul de risc, responsabilă natalia Cojocari, şef CM Direcţia învăţămînt Donduşeni.

AO „Toamna Vârstei” în colaborare cu instituţiile de învăţămînt din raion şi ONG-ul tinerilor profesori „Speranţa Donduşeni”, Consiliul raional. În instituţiile de învăţămînt se pregăteşte echipe de voluntari, care participă la competiţiile raionale şi ei ajută împreună cu profesorii pe cei neputincioşi, copii cu dizabilităţi, copii din familii social-vulnerabile.

În colaborare cu Consiliul raional, la data de 28 martie 2016 în incinta Palatului de cultură a fost desfăşurată conferinţa raională cu genericul „Facilitarea integrării sociale a persoanelor în etate”. În cadrul conferinţei au participat reprezentanţi ai structurilor teritoriale din raion: Direcţia asistenţă socială, secţia cultură, serviciul situaţii excepţionale, Direcţia de învăţămînt, Centrul de Sănătate Publică. Ca parteneri în activitate au fost managerii instituţiilor de învăţămînt general din raion, parohii bisericilor, voluntarii AO „Toamna Vârstei”, preşedinţi al consiliilor de elevi din oraş, în total au participat 85 persoane.

Europa la noi, acasă, la Donduşeni. La data de 25 mai 2016, Palatul de cultură Donduşeni a găzduit concursul tinerilor voluntari cu genericul „Nu fi indeferent faţă de comunitatea ta” dedicat Zilei Europei. Concursul s-a desfăşurat pe baza proiectului „Dezvoltarea acţiunilor de voluntariat în beneficiul comunităţii susţinut de Consiliul Naţional de Tineret din Republica Moldova şi Consiliul raional, AO „Toamna Vârstei” şi organizat de ONG-ul tinerilor profesori „Speranţa Donduşeni”, în urma cîştigării unui grant din partea Centrului naţional de Tineret din Republica Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi Ministrul Afacerilor Externe a Danemarcii (DANIDA).

În concurs au participat 16 echipe de elevi din instituţiile preuniversitare din raion, care au întrunit 130 participanţi. Scopul concursului a fost de a sensibiliza elevii şi tinerii să reflecteze viitorul european, locul Moldovei în Europa şi aportul propriu de prosperare a Ţării, avantajelor cooperării pentru dezvoltare şi responsabilitate. În concurs concurenţii şi-au demonstrat responsabilitatea faţă de comunitate în care locuiesc, prin acţiunile de voluntariat pe care le-au efectuat în beneficiul oamenilor în etate, singuratici, ţintuiţi la pat, copiilor cu dificienţe şi copiilor de etnie romă.

Prin urmare, juriul a decis să claseze în felul următor:

Locul I – LT „A. Mateevici” Donduşeni

II – Gimnaziul Ţaul

III – LT „Gaudeamus” Donduşeni

III – LT „A. Puşchin” Donduşeni

Mulţimire Gimnaziului Moşana.

Toţi participanţii au fost premiaţi cu Diplome, cadouri.

Pentru deţinătorii premiului I şi II la data de 28 mai a.c. AO „Toamna Vârstei” şi Consiliul raional a organizat o excursie la cetatea Sorocii şi la unele Mănăstiri.

Nu în ultimul rînd ţinem să menzionăm copiii talentaţi, care au întregit atmosfera de sărbătoare prin prestaţii artistice de excepţie: Danil Bumistru gimnaziul Crişcăuţi, Ana-Maria Bunea LT „A. Mateevici”, Pînzari Victoria, Ana-Maria Garbuz LT Eminescu, clectivele de dansatori de la Centrul de creaţie, conducători artistici Vremeş Svetlana şi Golban Grigore, colectivul de dansatori din gimnaziul Corbu şi Moşana.

Aducem multumiri echipelor participante la activitate pentru efortul şi străduinţa depusă, dorindule succes şi avînt spre a realiza acţiuni şi gusturi frumoase la befeciul comunităţii şi ca semn de apreciere şi respect vis-a-viz consideraţiunea manifestată faţă de oamenii în etate, iniţiativa şi înalta pregătire a elevilor participanţi la activitatea „Nu fiţi indeferent faţă de comunitatea Ta”. În concurs elevii au învăţat lecţia bunătăţii şi omeniei şi au fost datori cu cei mai trişti, ca voi să fiţi alături şi optimişti, fiindcă viitorul vă aparţine vouă!

AO „Toamna Vârstei” colaborează cu instituţiile APL şi mulţumim primarilor pentru susţinere şi responsabilitate în pregătire şi susţinere voluntarială (Climăuţi, Cernoleuca, Arioneşti, s. Donduşeni; Scăeni, Baraboi, Ţaul ş.a.).

Într-o situaţie foarte grea se găsesc cei bolnavi, care sunt ţintuiţi la pat, bătrînii singuratici, copiii cu dizabilităţi şi copii din familii social-vulnerabile, care au nevoie de medicamente, accesorii de igienă (scutece), copiii din familii social-vulnerabile, copiii din familii de risc duc lipsa de încălţăminte, haine, produse alimentare, etc. Şi mai rău, bătrînii sunt lipsiţi de a primi un cărucior, ori o cîrjă, purtătoare (hodunoc), etc. fiindcă ei nu deţin legitimaţia de invalid. Întrebarea aceasta nici la Ministerul Protecţiei Muncii şi a Familiei nu este rezolvată.

În adresa Ministerului Protecţiei Muncii şi Familiei au fost expediate listele persoanelor depistate singuratice, tintuite la pat şi persoane cu dizabilităţi, copii din familii social-vulnerabile din toate localităţile raionului Donduşeni şi pînă în prezent nu-i nici un răspuns. Nici nu poate fi răspuns, fiindcă tot ce are Ministerul ajutoare umanitare, se împărţesc în or. Chişinău şi raioanele din împrejurimea Chişinăului, pînă la raioanele de nord nu ajunge.

Preşedintele AO „Toamna Vârstei” Victor Cucer

Tel. 068729606