Veșnică slavă eroilor căzuți în război, cinste și onoare eroilor!

15 februarie 2021

Această dimineață de luni, 15.02.2021, în raionul Dondușeni a fost una tristă, pentru toți cei care s-au prezentat în fața Complexului Memorial celor căzuți în războiul din Afganistan și au depus florile recunoștinței pentru eroismul soldaților.

La evenimentul dat au fost prezenți, conducerea raionului dl.Valentin CEBOTARI, vicepreședinții raionului dl.Veaceslav BANARI și Svetlana ROTARU , șefii entităților publice subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor desconcentrate și APL de nivelul I, și veteranii acelui război, care au exprimat compasiunea pentru familiile ce au avut de suferit, dar și admirație pentru vitejia soldaților.

Evidențiem că mesajul de mulțumire, a fost rostit de dl.Ion ȚURCANU, șeful secției Cultură, Turism, Tineret și Sport, președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan Dondușeni.

În alocuțiunea sa, președintele UVRA Dondușeni a menționat ,că prin timp, înțelegem că năzuința ostașilor neclintită, neînfricarea și forța sunt un exemplu demn de a apăra poporul. Exprimăm speranța că data comemorării celor căzuți, va reaminti an de an, cît de importantă este menținerea păcii și armoniei în țara noastră.