Stimați specialiști din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare!

29 iulie 2019

Anual, în ultima duminică a lunii iulie marcăm ziua Dumneavoastră profesională. Cu acest prilej, aş vrea să Vă aduc mulţumiri pentru aportul adus în sfera în care activați, fie administrarea şi gestionarea resurselor funciare sau efectuarea lucrărilor cadastrale, de evaluare, înregistrare a proprietăţii precum şi cele ce ţin de domeniul lucrărilor geodezie, topografice şi cartografie.

Vă doresc multă sănătate şi împlinire, iar efortul zilnic pe care-l depuneţi la locul de muncă să Vă aducă satisfacţie şi să Vă motiveze pentru noi realizări.

 

Cu respect,

 

Președintele raionului Dondușeni

Vadim LESNIC