Solii raionali, în vizită oficială!

14 aprilie 2017

Trei primari din raionul nostru, domnii Andronii Mitrică s.Ţaul, Aureliu Guţanu s.Plop, doamna Mariana Chiriac s.Climăuţi, în perioada 10-14 aprilie 2017, au efectuat o vizită oficială în judeţul SIbiu -Romania, organizată la iniţiativa Consiliului raional Donduşeni, în baza discuţiilor preliminare avute în perioada 13-17 martie curent între reprezentanţii conducerii ambelor comunităţi.La temelia acestor întîlniri a stat dorinţa comună de a facilita înfrăţirea între unităţile administrativ-teritoriale de acelaşi tip, din cele două ţări în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare, conform prevederilor Acordului de cooperare dintre Judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni, aprobat şi semnat într-un cadru oficial în data de 14 martie curent.
În cadrul vizitei de lucru au fost semnate acordurile de înfrăţire cu reprezentanţii comunelor Axente Sever, Bazna şi Valea Viilor din judeţul Sibiu.La semnarea acordurilor s-a ţinut cont de dorinţa comună, deschiderea şi predispunerea autorităţilor publice locale din raion şi comunele din judeţul Sibiu, de a dezvolta relaţiile de prietenie, întrucît parteneriatul de înfrăţire între aceste localităţi este în conformitate  cu viziunea, valorile, misiunea şi scopurile localităţilor.Acordul de cooperare şi înfrăţire a fost semnat între satul Ţaul şi comuna Axente Sever, Climăuţi şi Bazna, Plop şi Valea Viilor.În cadrul acestei vizite de lucru reprezentanţii raionului Donduşeni au vizitat comunele sus-numite, au luat cunoştinţă cu unele locuri pitoreşti, aşezăminte de cult, nivelul dezvoltării economice şi sociale în baza businessului mare şi mic ale acestor localităţi.