SEZON CREATIV ȘI PLIN DE CURIOZITATE

19 iulie 2018

La grădinița- creșă „Luceafărul ” din or. Dondușeni ,   perioada estivală este una din cea mai frumoasă și multașteptată ,  pentru că multe evenimente se desfășoară la aer liber.

Chiar nu demult ,echipa managerială a grădiniței  în frunte cu directorul instituției, Valentina Corostovschi, Ala Rotaru, metodist  în instituția dată și cadrele didactice au organizat și desfășurat un atelier distractiv „VARA COLORATĂ”. Scopul activității  a fost focalizat  pe  diversificarea activității copiilor prin jocuri dinamice, distractive și muzical-ritmice, explorarea mediului și altele.

Atelierul de lucru a produs picilor de 3-5 ani multă bucurie, fantezie, voie bună și imaginație pe baza lucrărilor collective efectuate în echipă. Copiii au lucrat cu materiale  reciclabile și pur ecologice  sub forma de pictură , colaj, aplicații și construcții din hârtie. Cel mai impresionant moment a fost desenul aplicat pe peliculă alimentară. Energetica comunicativă la aer liber, abundența culorilor au influiențat foarte mult starea de sănătate și cea de spirit a copiilor, care au uitat de toate fiind copleșiți de misterul creativ.

Activitățile de dezvoltare fizică și de fortificare a sănătății copiilor ,  precum călire cu apă și băi de soare ,sunt și ele permanente în managementul grădiniței respective. Astfel, pentru copii de 5-6 ani , de ziua sănătății declarată în grădiniță, s-au desfășurat competiții sportive direcționate la dezvoltarea volitivă , motrică și curativă a copiilor.

În context educațional s-a produs și un dialog despre incendii, despre faptul cum să se comporte fiecare intr-o situație  critică și copiii au simulat momente de evacuare, respirație și protecție fiind ghidați ,cu toată seriozitatea , de lucrătorii  Serviciului Situații Excepționale Dondușeni.

Toate aceste activități au fost de mult folos micuților, părinților și cadrelor didactice și manageriale, or , prin intermediul acestora se promovează imaginea instituției, se face deschidere către lume, se colaborează și dezvoltă parteneriatul educational, se temeinicesc abilități de protecție și siguranță , se fac trimiteri la responsabilități comunitare permanente pentru viața și securitatea copiilor.