Sesiune de instruire a specialiștilor, a subiecților declarării averii și a intereselor personale.

6 noiembrie 2018

Sesiune de instruire  a specialiștilor și a subiecților declarării averii și a intereselor personale  din cadrul autorităților publice locale de ambele niveluri.

La data de 6 noiembrie 2018, în incinta Consiliului raional Dondușeni, s-a desfășurat o sesiune de instruire pentru persoanele responsabile de completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale și a subiecților propriu-zis interesați din cadrul Consiliului raional (subdiviziunile și instituțiile din subordine) și a primăriilor din comăponența raionului.

La evenimentul dat au participat: din partea conducerii raionului dl.Valeriu Casapu, vicepreședintele raionului, șefii secțiilor și direcțiilor din subordine a Consiliului raional, secretarii consiliilor locale din raion ș.a.

Moderatorii sesiunii au fost: dl.Viorel Sochircă, șeful DEPIP din cadrul Autorității Naționale de Integritate a Republicii Moldova , dl.Vadim Juravschi și Cristina Prisacari reprezentați ai ANI.

Dl. Viorel Sochircă a comunicat că Autoritatea națională de Integritate a elaborat și aprobat prin Ordinul Președintelui ANI, nr.91 din 10 octombrie 2018, Planul de instruire a specialiștilor și a subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul autorităților publice locale pe domeniile respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în perioada noiembrie-decembrie 2018.

În cadrul sesiunii au fost abordate următoarele tematici:

  1. Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate.
  2. Completarea registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale.
  3. Completrea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic.
  4. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.
  5. Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
  6. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
  7. Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate.

 

Secția Administrație Publică