Serviciul relații funciare și cadastru

Numele, prenumele Funcția Telefon serviciu
Iurcișin Anatolie Șeful Serviciului 025122464
Popov Boris Specialist principal