Servicii desconcentrate

SERVICIILE PUBLICE  DESCONCENTRATE ALE MINISTERELOR ȘI ALE ALTOR AUTORITĂȚI  ADMINISTRATIVE CENTRELE ÎN TERITORIUL  RAIONULUI  DONDUȘENI

nr./o Denumirea serviciului desconcentrat Numele,prenumele conducătorului Tel.fix
1 Inspectoratul fiscal Dondușeni Diacioc Valeriu 249-00
2 Trezoreria Teritorială Dondușeni Cebotari Lidia 223-74
3 Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Vengher Iurie 212-21
4 Inspectoratul de Stat de supraveghere tehnică ,,Itehagro,, Țurcan Vasile 228-50
5 Inspecția Ecologică Dondușeni Bețivu Oleg 230-50
6 Inspecția Teritorială în construcții Dondușeni Bordian Igor 253-07
7 Agenția Teritorială pentru ocuparea forței de muncă Dondușeni Corcimari Larisa 224-89
8 Inspectoratul Teritorial de muncă Irinin Anatolie 253-09
9 Casa teritorială de asigurări sociale Dondușeni Botnariuc Tatiana 211-35
10 Direcția  Statistică Dondușeni Briciag Tamara 220-07
11 Inspectoratul  de poliție  Dondușeni Svârnei Ilie 203-00
12 Direcția  Situații Exepționale Dondușeni Stoica Igor 234-71
13 Centrul militar teritorial Dondușeni Roșu Anatolie 212-75
14 Oficiul Stării civile Dondușeni Carcea Mihaela 220-72
15 Oficdiul cadastral teritorial Dondușeni Cojocaru Oleg 241-92
16 Biroul de evidență și documentare a populației Dondușeni Tincu Viorel 211-40
17 Centrul de Sănătate Publică Dondușeni Chisălița Raisa 241-52
18 Filiala Intreprinderii servicii paza de Stat Bursuc Valentin 220-73
19 Inspectoratul Energetic teritorial Țurcan Victor 222-63
20 Ocolul Silvic Dondușeni Eremei Victor 220-61