Semnarea Acordului de Parteneriat

10 aprilie 2019

La data de 10 aprilie 2019, în incinta Consiliului raional Dondușeni s-a semnat acordul de parteneriat între AO ,,Zorile Nord,,, reprezentată de președintele Antonina Titula  și Consiliul raional Dondușeni, reprezentat de președintele raionului Vadim Lesnic.

Prin semnarea prezentului acord, părțile își exprimă acordul de parteneriat în vederea creării și dezvoltării Serviciului social ,,Echipa mobilă,,.

Scopul proiectului este – asigurarea serviciilor de calitate la domiciliu pentru copiii și persoanele cu dizabilități și familiilor acestora.

Proiectul este finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene în cadrul Proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co – finanțat și implimentat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.
D-ul Președinte le-a urat membrilor Asociației succese mari și realizări frumoase în vederea atingerii Obiectivelor Proiectului la cele mai înalte standarde de calitate!!!

 

DASPF