Notă informativă cu privire la desfășurarea seminarului ”Aplicarea uniformă a legislației funciare de către factorii de decizie din administrația publică locală”,

14 martie 2018

La data de 14.03.2018 în încinta Consiliului raional Dondușeni la initiativa sefului adjunct al oficiului teritorial Edinet al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Donduseni s-a petrecut seminarul pe tema ”Aplicarea uniformă a legislației funciare de către factorii de decizie din administrația publică locală” la care a fost invitat Șeful Direcției Cadastru al Agentiei Relatii Funciare Cadastru d-l Lilian Mindov, angajatii Agentiei Servicii Publice, primarii, secretarii si inginerii cadastrali unde sau fost discutat următoarele întrebări după cum urmează:

  1. Stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor intravilanului localității, unde s-a discutat despre cazurile care pot apărarea în legătură cu posibilitatea modificării hotarului unității, modalitățile legale de inițiere ai unei astfel de proceduri, etc.

  2. Lucrări cadastrale la nivel de teren. A fost trecută în revistă noua instrucțiune Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren aprobată prin Ordinul ARFC nr.70 din 04.08.2017în vigoare din 08.09.2017 și modul de executare a lucrării cadastrale la nivel de teren în vederea înregistrării primare, actualizării hotarelor terenurilor și cazurile pentru care se aplică legislația repsectivă.

  3. Formarea bunurilor imobile, a fost elucidată legislația în domeniul formării bunuilor imobile, s-a discutat cazurile specifice de formare a terenurilor proprietate privată și proprietate publică.

  4. Corectarea erorilor cadastrale. A fost trecut în evidență tipurile erorilor cadastrale, modul de soluționare ale lor și unele exemple mai răspîndite, care au stat la baza apariției lor.

  5. Delimitarea terenurilor proprietate publică. A fost efectuată analiza legislației în domeniu, aplicarea ei, modul de efectuarea ale lucrărilor respective și de depunere cererilor de exeutare a lucrării.

  6. Modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor. A fost discutat Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, schimbarea categoriei de destinaţie şi a modului de folosinţă a terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, în legătură cu trecerea terenurilor dintr-o categorie în alta şi în alt mod de folosinţă, autoritățile împuternicite cu funcțiile menționare, condițiile de schimbare a destinației.

În privința întrebărilor discutate au fost puse întrebări de către reprezentanții autorităților publice locale.