Seminar instructiv – metodic

16 mai 2019

La data de 15 mai 2019, în incinta Consiliului raional Dondușeni s-a desfășurat seminarul instructiv-metodic la nivel raional cu tema ,,ASPECTE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂȚII ȘI RAPORTĂRII FINANCIARE ÎN ENTITĂȚILE BUGETARE. POLITICI CONTABILE ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE PENTRU ANUL 2019,,.

La seminar au participat contabilii din direcții (finanțe, cultură, învățământ, asistență socială etc.) primării, gimnazii, licee și alte instituții bugetare din raionul Dondușeni.

Obiectivele  seminarului au fost:

  • Prezentarea aspectelor problematice și a noutăților legislative cu privire la contabilitatea autorităților/instituțiilor bugetare;
  • Familiarizarea cu modul de contabilizare a diferitor operațiuni oferente patrimoniului public (activelor nefinanciare și financiare, datoriilor veniturilor, cheltuielilor,etc.);
  • Actualizarea cunoștințelor cu privire la modul de înregistrare în contabilitate a rezultatelor inventarierii, corectării erorilor contabile, închiderii veniturilor și cheltuielilor cu rezultatele financiare, etc.;
  • Întocmirea Politicilor contabile, conform cerințelor actuale ale actelor legislative.

Participanții la seminar au avut posibilitatea  să se manifeste în diverse activități  propuse de Direcția Finanțe Dondușeni, dl.Marian ROTARU, șef DF Dondușeni și Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate ,,ECONTABILITATE,, al SC ,,PASILIUB – CONT,, SRL, dna Elena TABAN, dr.conf.univ., dând dovadă de curiozitate, activism  și colaborare strânsă între contabilii din direcții din subordinea Consiliului raional și alte instituții bugetare din raionul Dondușeni.

La finile seminarului cei circa 35 de  participanții au primit certificate de participare.

 

Secția Administrație Publică