Seminar de instruire continuă cu asistenții sociali comunitari din Dondușeni

29 ianuarie 2019

La data de 29.01.2019 în cadrul DASPF Dondușeni s-a petrecut seminarul de instruire continuă cu asistenții sociali comunitari unde s-a discutat:

  1. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social – Merineanu Aliona – specialist principal în administrarea ajutorului social.
  2. Hotărîrea Guvernului nr 1278 din 26.12.2018 cu privire la tipurile, cuantumul și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutela/curatelă, APP și CCTF Roșca Cristina – specialist în problemele drepturilor copilului.

La ședință a fost prezent Vicepreședintele raionului Dondușeni dl. Valeriu CASAPU în cadrul căreia au fost discutate problemele și provocările apărute în teritoriu. Ședința a fost productivă, deoarece asistenții sociali comunitari au adresat întrebări, și-au expus opiniile și dificultățile întîmpinate.