Deciziile consiliului

Decizii Martie 2016

DECIZIE NR.2.1din 23 martie 2017Cu privire la activitatea Preşedintelui raionului

Decizia Executarea 2016

Anexa nr.1,2, 3

Decizie nr 2/4 din 23 martie 2017 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor raionului Donduşeni  Cu 

Decizii Decembrie 2016