Ședința privind punerea în aplicare a documentelor de debirocratizare a sistemului educațional.

7 mai 2018

La data de 7 mai 2018, în incinta Consiliului raional Dondușeni  s-a desfășurat Ședința privind punerea în aplicare a  documentelor de debirocratizare a  sistemului educațional. În cadrul ședinței a participat dna Valentina Ceapa, consultant principal Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, șeful DECT, dna Gulnara Grigoriev, angajații DECT Dondușeni, manageri școlari, lideri sindicali.

Dna Valentina Ceapa a prezentat schimbările esențiale realizate de către MECC în vederea  facilitării muncii profesorului. A menționat aspectele care au fost îmbunătățite astfel încât activitatea cadrului didactic să fie eficientizată. În alocuțiune s-a referit la cele trei documente care au fost propuse de către MECC spre implementare: Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general; Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general; Instrucțiunea privind evaluarea și dezvoltarea  comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar. Reprezentantul MECC a menționat că lucrul profesorilor este vizibil în societate și din acest motiv este necesar să atragem atenție la calitatea serviciilor prestate de către acesta pentru a avea buni profesioniști în toate domeniile.

Dna Grigoriev Gulnara a prezentat etapele de implementare a documentelor vizate. Dumneaei a specificat că în timpul vizitelor s-au depistat unele abateri care au fost revizuite pe parcursul implementării. Dna șef a DECT a menționat că managerii școlari au adus la cunoștința profesorilor prevederile documentelor propuse spre implementare. La fel a făcut referire la problemele care au apărut în timpul implementării precum: dificultatea cadrelor didactice de a accepta noul, schimbarea, sistematizarea documentației cu referire la activitatea  dirigintelui.

Cu referire la implementarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general dna Gulnara Grigoriev a menționat că acest document este foarte binevenit, fiindcă se dă libertate profesorului în activitate, dar și se monitorizează timpul pedagogului în afara orelor la clasă, precum activitățile extracurs ce vizează educarea elevilor, perfecționarea, pregătirea către lecții. La finalul discursului dna șef DECT a menționat impactul procesului de debirocratizare pentru fiecare compartiment în parte.

Din experiența managerială de ajustare a cerințelor față de documentația școlară, în conformitate cu Nomenclatorul au împărtășit:

Dna T. Postolachi, director gimnaziul – grădiniță „Ion Dediu”, Rediul Mare a prezentat etapele implementării actelor normative vizate în instituția pe care o conduce. Conform opiniei dnei T. Postolachi, inițierea acestor acțiuni a permis îmbunătățirea activității cadrelor didactice, deși a fost nevoie de foarte multă muncă pentru a înțelege și accepta ideea procesului vizat. În discurs, dna director s-a referit la problemele care au apărut în timpul implementării și a înaintat unele propuneri de soluționare. În final a prezentat mesajul cadrelor didactice ale instituției, care acceptă schimbările, dar este necesar ca unele din acestea să fie revizuite.

Dna Livițchi Aurelia, director LT „Prometeu”, Baraboi a menționat că deși la prima vedere documentul pare a fi voluminos, acesta însă este ușor de implementat și ușurează vizibil munca cadrelor didactice. Aceasta este salutabil și la nivel de oferire a gradelor didactice. Cu referire la Metodologia de repartizare a timpului de muncă a menționat că este bine pentru fiecare cadru didactic, fiindcă acesta își poate alcătui singur orarul de muncă. Dna director și-a propus drept obiectiv ca până la 1 septembrie  să rezolve problema alimentării cadrelor didactice în cadrul instituției de învățământ. Despre  evaluarea comportamentului elevilor s-a specificat că este bine că indicatorii corespund cu prevederile Regulamentului – tip de activitate al instituției de învățământ general și că se va completa lunar și nu semestrial.

Dna Traci Larisa, director gimnaziul Moșana a menționat că profesorii din instituție susțin inițiativa MECC de debirocratizare, a specificat necesitatea implementării acestor documente, modalitățile de studiere și aplicare a acestora în instituție. În final a înaintat propunerile parvenite din colectivul pe care-l conduce.

Participanții au avut posibilitatea de a-și exprima opinia și propunerile de îmbunătățire cu referire la documentele  de debirocratizare în cadrul atelierelor de discuții. Totalurile au fost sistematizate și propuse spre examinare către MECC.

În final s-a organizat sesiunea de întrebări – răspunsuri. Întrebările adresate au vizat păstrarea documentației, a proiectelor didactice, numărul evaluărilor sumative ce trebuie prezentate în portofoliul cadrului didactic, condițiile de activitate a  cadrelor didactice cu un volum suplimentar de muncă, etc

Dna Valentina Ceapa a prezentat detaliat elementele de noutate aplicate în acest an de către MECC precum :

– Introducerea în Planul – cadru a disciplinei Dezvoltare personală;

– Activitatea diriginților și modalitatea de salarizare a acestora;

– Aplicarea Metodologiei interne de evaluare a cadrelor didactice.