Ședința ordinară

19 iulie 2017

Acționînd în baza Legii privind  administrația  publică  locală  nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 45 p.1 precum  și  în  baza  art.53 și 54 din  prezenta Lege , vicepreședintele raionului Valeriu CASAPU a convocat  în  ședința  ordinară  consilierii  raionali  pentru  data  de 17 iulie 2017  ora 11:00.  Ordinea de zi  a inclus  întrebările  cu privire la :

 1. Cu privire la măsurile întreprinse și înlăturarea neajunsurilor în scopul îndeplinirii Deciziei Consiliului  Raional nr. 5/12 din 12 mai 2017.
 2. Cu privire la realizarea planului perspectiv de dezvoltare a învățămnîtului din raion prin prizma optimizării (reorganizării) lichidării instituții de învățămînt cu tatut de școală mică.
 3. Cu privire la înființarea (înscrierea ) și asigurarea funcționalității instituției gimnaziu – grădiniță ”Ion Dediu” , Republica Moldova, rl  Dondușeni
 4. Cu privire la aprobarea indicilor de rețea a instituțiilor de învățămînt preuniversitar pe anul de studii 2017 – 2018.
 5. Cu privire la rezultatele inspectării financiare și a măsurilor întreprinse  întru înlăturarea încălcărilor depistate.
 6. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unității de transport Opel Movana CSD 459 de la bilanța Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” la bilanța Direcției Învățămînt.
 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a   Consiliului  de administrație  din cadrul Secției Cultură .
 8. Cu privire  la aprobarea Regulamentului  privind organizarea și funcționarea subdiviziunii Protecția Copilului și Familiei  din cadrul organului local de specialitate în domeniul  Asistenței Sociale și Protecției Familiei sub formă de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni.
 9. Cu privire la încorporarea de toamnă 2017 în rîndurile Forțelor Armate a cetățenilor Republicii Moldova născuți în anii 1990 – 1999.
 10. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 27/7 din 20.11.2013 ”Cu privire la transmiterea bunului în folosul companiei”.
 11. Cu privire la realizarea bunului.
 12. Privitor la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului ”Cu privire la deplasare”.
 13. Cu privire la semnarea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Dondușeni și organizațiile Veteranilor de Război , participanți la acțiunile de luptă din Afganistan și pentru apararea integrității teritoriale și indemnizației Republicii Moldova.
 14. Cu privire la demisia domnului Ion Munteanu din funcția de director interimar al ÎMSP Spitalul Raional Dondușeni
 15. Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic.
 16. Cu privire la modificarea ștatelor de personal al ÎMSP Spitalul Raional Dondușeni pentru anul 2017.
 17. Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul raional pentru anul
 18. Cu privire la repartizarea componentei raionale  instituțiilor de învățămînt
 19. Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului Raional nr. 1/5 din 08. 07.2015 ”Cu privire la constituirea Comisiilor de Specialitate al Consiliului Raional .

Ședința a fost prezidată  de consilierul  Ruslan Zaplitnăî cu prezența a 20 consilieri. La ședință a fost prezent dl Iurie Ciorescu deputat în Parlamentul RM.