Ședința ordinară a Consiliului

30 martie 2018

Astăzi, 30 martie 2018,  în incinta Consiliului raional Dondușeni și-a desfășurat lucrările Ședința ordinară a Consiliului cu următoarea ordine de zi:                       

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2017.

Informează: dna Maria Blajievschi ,  șef  al  Direcției Finanțe

Avizul comisiei: Solomon Gherghe, președintele Comisiei  Finanțe Buget și Economie

 1. Cu privire la coordonarea și aprobarea Acordului adițional nr. 1 din 19.01.2018 la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 05 – 08 /76 din 29 decembrie 2017, ÎMSP ”Centrul de Sănătate Dondușeni”.

Avizul comisiei: Vasile Lisnic, membrul Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu pentru performanțe individuale în muncă și activitate prin cumul a personalului de conducere și aprobarea acordului adițional nr. 1 la  contractul individual de muncă nr. 4 din 01. 10. 2013, ÎMSP ”Centrul de Sănătate Dondușeni”.

  Avizul comisiei: Vasile Lisnic, membrul Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la coordonarea Contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018 și devizul de venituri și cheltuieli (business – plan ) din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, ÎMSP ”Centrul de Sănătate Țaul”

  Avizul comisiei: Vasile Lisnic, membrul Comisia pentru Sănătate

 

 1. Cu privire la coordonarea salariilor de funcție, sporurile la salariile de funcție pentru indicatorii de performanță, activitatea prin cumul, acordarea premiilor și ajutorului material personalului de conducere, conform anexei ÎMSP ”Centrul de Sănătate Țaul”.

 Avizul comisiei: Vasile Lisnic, membrul Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la coordonarea  și aprobarea  Contractului de  prestare  a serviciilor  medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și devizul de  venituri și cheltuieli ÎMSP ”Centrul de Sănătate” Sudarca.

  Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la coordonarea și aprobarea Acordului adițional nr. 1 la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 05 – 08 – 1977 din 29 decembrie 2017, ÎMSP ”Centrul de Sănătate Sudarca”.

 Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la încheierea Acordului adițional nr. 2 la Contractul individual de muncă nr. 1 din 01.07.2013 ÎMSP ”Centrul de Sănătate Sudarca”.

 Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 

 1. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă și activitate prin cumul a personalului de conducere a ÎMSP ”Centrul de Sănătate Sudarca”.

  Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate 

 1. Cu privire la coordonarea și aprobarea Acordului adițional nr. 1 la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 05 – 08 /77 din 30 decembrie 2016, precum și modificările la devizul de venituri și cheltuieli ÎMSP ”Centrul de Sănătate Sudarca.

 Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la coordonarea acordului adițional  1 din 19.01.2018 la Contractul de acordare a asistenței medicale  ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018, ÎMSP ”Spitalul raional Dondușeni”.

 Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la stabilirea  salariilor de funcție, sporurile la salariile de funcție pentru indicatorii de performanță, activitatea prin cumul, acordarea premiilor și ajutorului material a personalului de conducere, conform anexei , ÎMSP ”Spitalul raional Dondușeni”.

  Avizul comisiei: Veaceslav Casian,  președintele Comisiei pentru Sănătate

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale și a mijloacelor fixe ÎM ”Centrul Stomatologic raional Dondușeni.

 Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la coordonarea salariilor de funcție, sporurile la salariile de funcție pentru indicatorii de performanță, activitatea prin cumul, acordarea premiilor și ajutorului material personalului de conducere ÎM ”Centrul Stomatologic raional Dondușeni”.

  Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 1. Cu privire la coordonarea Contractului de acordare a asistenței medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și a devizului de venituri și cheltuieli (busines – plan) al ÎM ”Centrul Stomatologic raional Dondușeni”.

  Avizul comisiei: Veaceslav Casian, președintele  Comisiei  pentru Sănătate

 

 1. Cu privire la transmiterea unui birou de la balanța ÎMSP ”Centrul de Sănătate Dondușeni” la balanța ÎM ”Centrul Stomatologic raional Dondușeni”.

 Avizul comisiei: Veaceslav Casian , președintele Comisiei  pentru Sănătate

 

 1. Cu privire la transmiterea în folosință a începerilor și terenului aferent aflat în gestiunea ÎMSP ”Spitalul raional Dondușeni” către Direcția Asistență Socială și Protecția  Familiei .

 Avizul comisiei: Viorel Rusu, membru Comisiei pentru Sănătate

 1. Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului Raional nr. 1/6 din 29.01.2015 ”Cu privire la Serviciul de îngrijire socială la domiciliu  și a Sindicatelor minime de calitate.

 Avizul comisiei: Vasile Lisnic, președintele Comisiei pentru Asistența Socială și Protecția Familie 

 1. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru protecția persoanelor din păturile social – vulnerabile vîrstnice și cu dizabilități.

Avizul comisiei: Vasile Lisnic, președintele Comisiei pentru Asistența Socială și Protecția Familie

 1. Cu privire la premiere

Avizul comisiei: Marina Ceremuș, membrul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

 1. Cu privire la deplasare

Avizul comisiei:  Victor Mititiuc, secretarul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

 1. Cu privire la demisionare din funcția de șef al Direcției Finanțe.

Avizul comisiei: Marina Ceremuș, membrul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități  

 1. Cu privire la promovarea în fucția de șef al Direcției Finanțe.

Avizul comisiei: Victor Mititiuc, secretarul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

 1. Cu privire la demisionarea din funcția de șef interimar al secției cultură

Avizul comisiei: Marina Ceremuș, membrul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Județul Iași Romănia și raionul Dondușeni.

 Avizul comisiei: Victor Mititiuc, secretarul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

 1. Cu privire la aprobarea Organigramei , Structurii și efectivului limită a ștatelor  de personal al aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Dondușeni.

Informează: Vadim LESNIC  președintele raionului

 Avizul comisiei: Marina Ceremuș, membrul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități  

 1. Cu privire la reorganizarea entității în Direcția Agricultură ,Mediu, Relații Funciare și  Cadastru .

 Avizul comisiei: Victor Mititiuc, secretarul Comisiei Juridică, Numiri și ImunităȚI

 1. Cu privire la reorganizarea entității în Direcția Investiții, Economie, Infrastructură și Cadastru

 Avizul comisiei: Marina Ceremuș, membrul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

 1. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a secției cultură de către Direcția Învățămînt din subordinea Consiliului raional.

Informează: Gulinara Grigoriev, șef Direcție Educație, Cultură și Turism

Avizul comisiei: Victor Mititiuc, secretarul Comisiei Juridică, Numiri și Imunități

Avizul comisiei: Emilia Vrabie, președintele Comisiei Învățămînt, Cultură, tineret și Sport

 1. Privitor la întroducerea unor modificări în Deciza Consiliului raional nr.17 /2 din 13.12.2012 ”Despre instituirea serviciului de Asistență Psihopedagogică și aprobarea statutului ei”.

  Avizul comisiei: Emilia Vrabie, președintele Comisiei  pentru Învățămînt, Cultură, Tineret și Sport 

 1. Cu privire la distribuirea componentei raionale.

  Avizul comisiei: Emilia Vrabie, președintele Comisiei  pentru Învățămînt,    Cultură, Tineret și Sport

 1. Privitor la întroducerea unor modificări în anexa nr. 1 din Decizia Consiliului raional nr. 8/5 din 28 septembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea indemnizației de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituțiile de învățămînt  preuniversitar  din raion pentru anul de studii 2017 – 2018”.  Avizul comisiei: Emilia Vrabie, președintele Comisiei  pentru Învățămînt, Cultură, Tineret și Sport
 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a terenului de la balanța Gimnaziului ”Igor Vieru” Cernoleuca la balanța primăriei Cernoleuca.

  Avizul comisiei: Victor Mititiuc, secretarul Comisiei  Juridică, Numiri și Imunități 

 1. Cu privire la întroducerea unor modificări în anexa nr. 6 din  Decizia Consiliului raional  10 /4 din 11.12.2017.

  Avizul comisiei: Eugeniu Fencovschi, membrul Comisiei pentru Finanțe, Buget și Economie

 1. Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul raional pentru anul

  Avizul comisiei: Eugeniu Fencovschi, membrul Comisiei pentru Finanțe, Buget și Economie