Ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni

29 martie 2019

La data de 29 martie, curent în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului Dondușeni nr. 53-d din 19 martie 2019 ,,Cu privire la convocarea consilierilor Consiliului raional Dondușeni în ședință ordinară”, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni. La ședință au fost prezenți 18 de consilieri din cei 27 aleși.

Ședința a fost prezidată de către domnul consilier Ion MUNTEANU, ales președinte al ședinței.

Conform ordinei de zi, aprobate de către consilieri, au fost examinate 41 de chestiuni și adoptate 41 de decizii. Printre deciziile adoptate se numără:

1.Cu privire  la contul de încheiere a exercițiului bugetar pe 12 luni ale anului 2018.

2.Cu privire la  aprobarea Programului raional  privind controlul tutunului pentru anii 2018-2021.

3.Cu privire la  aprobarea  Planului de acțiuni privind implementarea Programului teritorial de prevenire și control al diabetul zaharat pentru anii 2018-2021.

4.Cu privire la încorporarea de primăvară 2019 în rîndurile Forțelor Armate a cetățenilor Republicii Moldova născuți în Anii 1992-2001.

5.Cu privire la Raportul anual consolidat   privind controlul financiar public intern pentru anul 2018.

6.Cu privire la coordonarea modificărilor la Contractul de acordarea asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și a devizului de venituri și cheltuieli(business-plan) al IMSP Spitalul raional Dondușeni.

7.Cu privire la stabilirea salariilor de funcție, sporurilor la salariile de funcție pentru indicatorii de perfomanță, activitatea prin cumul, acordarea premiilor și ajutorul material personal de conducere IMSP Spitalul raional Dondușeni.

8.Cu privire la aprobarea contractelor de locațiune între IMSP-Spitalul raional  și agenții economice.

9.Cu privire la coordonarea Contractului de acordare  a asistenței medicale ( de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și a devizului de venituri și cheltuieli(business-plan) al ÎM Centrul  Stomatologic raional Dondușeni.

 1. Cu privire la stabilirea salariilor de funcție, sporurilor la salariile de funcție, activitatea prin cumul , acordarea premiilor și ajutorului  material personalului de conducere ÎM Centrul Stomatologic raional Dondușeni.

11.Cu privire la coordonarea și aprobarea Contractului de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor  obligatorii de asistență medicală și devizul de venituri și cheltuieli IMSP Centrul de Sănătate Sudarca.

 1. Cu privire la coordonarea și aprobarea Acordului adițional nr.2 la Contractul de acordare a asistență medicală nr.05-08-1977 din 29 decembrie 2017, precum și modificările  la devizul de venituri și  cheltuieli IMSP Centrul de Sănătate Sudarca.
 2. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu pentru perfomante profesionale individuale în muncă și activitate prin cumul a personalului de conducere al IMSP Centrul de Sănătate Sudarca.

14.Cu privire la stabilirea salariilor de funcție, sporurilor la salariile de funcție pentru indicatorii de performanță ,activitatea prin cumul , acordarea premiilor și ajutorului material personalui de conducere IMSP Centrul de Sănătate Țaul.

15.Cu privire  la coordonarea Contractului de acordare a asistenței medicale  (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și a devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) al IMSP Centrul de Sănătate Țaul.

 1. Cu privire la coordonarea acordului adiţional nr.2 din 26.12.18 în cadrul asigurărilor obligatorie de asistenţă medicală nr 05-08/78 din 28.12.17 şi coordonarea modificărilor la devizul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. IMSP Centrul de sănătate Ţaul.

17.Cu privire la coordonarea și aprobarea Acordului adiţional nr.2 din 26.12.2018 la Contractul nr.05-08/76 din 29 decembrie 2017 și modificările la devizul de venituri și cheltuieli precum în cadrul asigurarii obligatorii de asistență medicală nr.05-08/76 din 28 decembrie 2018 și devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) IMSP Centrul de Sănătate  Dondușeni.

 1. Cu privire la aprobarea suplimentul la salariu pentru perfomanțe profesionale individuale în muncă și activitatea prin cumul a personalului de conducere al IMSP„ Centrul de sănătate Dondușeni”.

19.Cu  privire  la trecerea la pierderi a utilajuli medical de la bilanța IMSP CS-Dondușeni.

20.Cu privire la elaborarea Pașaportului investițional al  raionului Dondușeni.

 1. Cu privire la abrogarea Deciziilor Consiliul raional Dondușeni nr.13/33 din 08.12.2016 și 2/21 din 23.032017

22.Privitor  la introducerea unor modificări  în Decizia  Consiliul raional Dondușeni nr.2/4 din 26.02.2018”Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii”.

 1. Privitor la introducerea unor modificări în Decizia Consiliul raional Dondușeni nr2/1 din 26.02.2018 ”Cu privire la organizarea și funcţionarea Serviciul social ”Casa de copii de tip familial”.

24 .Cu privire la crearea Serviciul social ”Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilități.

 1. Cu privire la crearea și funcționarea Serviciul social ”Pachet social unic pentru” persoanele/familiilor defavorizate.”
 2. Privitor la introducerea unor modificări în Decizia Consiliului Raional Dondușeni nr.13/32 din 08.12.2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale  și protecției   familiei.”

27.Cu privire la modificarea anexei ”Numărul de unități și parcursul-limită al autoturismelor de serviciu din dotarea instituților publice finațate din bugetul raional ”al  Deciziei nr.10/16 din 11.12.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului-limită anual pentru autoturism.

 1. Cu privire la transmiterea de la balanța Consililui raional la balanța Școlii sportive din orașul Dondușeni a costumelor  sportive.

29.Cu privire la transmiterea de la balanța Consililui raional la balanța Asocieței Obstești Clubului cultural Sportiv ”Hai Taur”a constumelor sportive.

 1. Cu privire la transmiterea de la balanța Consililui raional la balanța Scolii sportive din  s.Țaul a echipamentului sportiv.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind drepturile omului .
 3. Privitor la aprobarea dispoziției președintelui raionului nr.335-d din 21.12.18,”Cu privire la aprobarea Regulamentului.”

33.Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul raional pe anul 2019.

34.Cu privire la transmiterea cheltuelilor de reparație capitală  efectuate de bugetul raional la balanța primăriilor.

35.Cu privire la  repartizarea  componentei raionale.

 1. Cu privire la atribuirea statului de persoană juridică Școlii sportive pentru copii și juniori din Dondușeni .

37.Cu privire la aprobarea Dispoziției presedintelui raional nr.24-d din 20 februarie 2019.

38.Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarului public și a altor angajați din cadrul Consiliului raional Dondușeni.

39.Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

 1. Cu privire la transmiterea unităţii de transport OPCL Movana CSD 459 la balanţa Liceul Teoretic Alexei Mateevici .

41.Cu privire la transmiterea în locaţiune a încăperii amplasate în clădirea Centrului militar ce aparţine Consiliul raional.

După ce vor fi semnate de către președintele ședinței și contrasemnate de către secretarul Consiliului raional, deciziile vor fi publicate pe pagina web a Consiliului raional Dondușeni la secțiunea ,,Transparența decizională”/,,Decizii adoptate” și în Registrul de stat al actelor locale.

Secția Administrație Publică