Ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni

1 iulie 2019

La data de 27 iunie 2019,  în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului Dondușeni nr. 124-d din 17 iunie 2019 ,,Cu privire la convocarea consilierilor Consiliului raional Dondușeni în ședință ordinară”, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Dondușeni. La ședință au fost prezenți  21 de consilieri din cei 27 aleși.

Ședința a fost prezidată de către domnul consilier Eugeniu Fencovschi , ales președinte al ședinței.

Conform ordinei de zi, aprobate de către consilieri, au fost examinate 17  de chestiuni și adoptate 17 de decizii. Printre deciziile adoptate se numără:

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul  estival 2019.
 2. Cu privire la aprobarea reţelei şcolare anul de studii 2019-2020
 3. Cu privire la deschiderea unei clase de liceu .
 4. Cu privire la darea în chirie a sălii mari a căminului cultural.
 5. Cu privire la casarea automobilelor ce aparţin Direcţiei Educaţie
 6. Privitor la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr.101-d din 08.05.2019 ,, Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare’’.
 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei alocaţiilor bugetare din componenţa raionala aprobată conform Deciziei Consiliului raional nr.1/33 din 29.03.2019.
 2. Cu privire la redistribuirea componentei raional
 3. C u privire la transmiterea unor bunuri de la balanţa Direcţei Finanţe
 4. Cu privire la încăsarea bunurilor ce aparţin Direcţei Finanţe
 5. Cu privire la introducerea unor modificări în bugetul raional pe anul 2019
 6. Cu privire la procurarea mijlocului de transport auto din sursele financiare alocate pentru fondul rutier raional pe anul 2019.

13.Cu privire la încorporarea de toamna 2019 în rîndurile Forţelor Armate a ceţăţenilor Republicii Moldova născuţi în anii 1992-2001.

 1. Privitor la introducerea unor modificari în decizia Consiliului raional nr.2/3 din 26 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate’’ .

15.Cu privire la desemnarea Candidaturilor în Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul II, în scopul desfăşurării alegerilor locale generale pentru anul 2019.

 1. Cu privire la modificarea Contractului de locaţiune cu ÎM Centrul Stomatologic raional Donduşeni nr. 2 din 01.01.2018.

17.Cu privire la plata indemnizaţiei  unice la expirarea mandatului.  

După ce vor fi semnate de către președintele ședinței și contrasemnate de către secretarul Consiliului raional, deciziile vor fi publicate pe pagina web a Consiliului raional Dondușeni la secțiunea ,,Transparența decizională”/,,Decizii adoptate” și în Registrul de stat al actelor locale.

 

Secția Administrație Publică