ȘEDINȚA ORDINARĂ

11 decembrie 2017

Acţionând în baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.45 p.1, precum şi în baza art.53 şi 54 din prezenta Lege, vicepreşedintele raionului Valeriu Casapu a convocat în şedinţa ordinară consilierii raionali pentru data de 11 decembrie, 2017 ora 11:00.Ordinea de zi a inclus întrebările cu privire la:
1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură.
2.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua.
3.Cu privire la aprobarea Programului Raional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D, pentru anii 2017-2021 în raionul Donduşeni.
4.Cu privire la efectuarea controlului medical şi luarea  la evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 2002.
5.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control a cancerului pentru anii 2017-2025 în raionul Donduşeni.
6.Cu privire la aprobarea Nomenclatorului, Organigramei şi Statelor de personal al ÎM”Centrul stomatologic raional Donduşeni”.
7.Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului Raional nr.4-2 din 28 aprilie 2017 şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice”Centrul de sănătate Sudarca”.
8.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a altor plăţi de stimulare a funcţionarilor publici.
9.Cu privire la normele de asigurare materială în cadrul serviciului de îngrijire alternativă a copiilor în Casa de Copii de Tip Familial” pentru anul 2018.
10.Privitor la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilor colectate pentru LT”Alexei Mateevici”Donduşeni.
11.Cu privire la menţionarea membrilor echipei raionale de volei.
12.Cu privire la premiere.
13.Cu privire la ăntroducerea unor modificări în bugetul raional pe anul 2017.
14.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul- limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului limită anual pentru un autoturism.
15.Cu privire la întroducerea unor modificări în Decizia nr.8/6 din 28.09.2017.
Pînă la aprobarea ordinei de zi anunţată anterior, secretarul C.R.dna Livia Beţivu a solicitat de a fi incluse în ordinea de zi întrebările:
– cu privire la demisia Preşedintelui raionului Donduşeni, în baza cererii personale a preşedintelui raionului dl Victor Chiriac(se declară funcţia vacantă).
-cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Donduşeni(la solicitarea a 21 de consilieri  la funcţia de Preşedinte al raionului Donduşeni a fost înaintată candidatura dlui Vadim LESNIC,consilier raional ales pe lista Partidului Democrat din Republica Moldova.
Şedinţa a fost prezidată de consilierul Eugen Fencovschi, cu prezenţa a 24 de consilieri.La şedinţă a fost prezent domnul Iurie Chiorescu, deputat în Parlamentul R.M. şi reprezentantul oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, Edineţ, dna Lilia Gandrabura.