Ședința operativă din 03 februarie 2020

3 februarie 2020

La data de 03 februarie, curent Președintele raionului, Valentin CEBOTARI a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și secții din subordinea Consiliului raional și cu funcționarii aparatului președintelui raionului.
Dna Livia Bețivu, secretarul Consiliului raional a informat despre mersul evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici.
Dl. Valeriu Juraveț, șef secție Admnistrație Publică, a vorbit despre implementarea executării dispoziției Centrului Serviciului Civil al RM cu privire la organizarea/desfășurarea Serviciului Civil pentru perioada Primăvara -2020; familiarizarea primăriilor cu dispoziția președintelui raionului referitor la organizarea/desfășurarea Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan; delegarea la cursuri de reciclare în domeniul Protecției Civile în luna februarie.
Dl. Marian Rotaru, șeful Direcției Finanțe, a vorbit despre primirea, analiza și îtroducerea în baza de date a modificărilor în devizele de cheltuieli conform clasificației economice.
Dna Grigoriev Gulnara, șefa Direcției Educație, a vorbit depre organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare, etapa raională.
Cu informații importante au intervenit: dna Ala Guțu, șef  DASPF; dna Maria Rotaru, șef secție economie; dl.Iurie Șaragov, șef secție Agricultură; dl.Victor Bradu, arhitect-șef; dna Tatiana Cazaciuc, contabil-șef; dna Aurica Sitnic, specialist principal-jurist ș.a.