Ședință lărgită

17 mai 2018

Astăzi, 17 mai 2018 în incinta Consiliului raional Dondușeni, sala de protocol, la inițiativa  Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost organizată și desfășurată o întrunire cu AAPL de ambele niveluri și reprezentanți ai serviciilor desconcentrate în teritoriu cu tematica: ,,Rolul Administrației Publice Locale în combaterea terorismului,,

La ședință au participat reprezentantul din cadrul  Centrului Antiterorist al SIS al RM și reprezentantul din cadrul Direcției Teritoriale Edineț al SIS al RM.

La nivel operativ-tactic Evenimentul desfășurat a avut ca prerogativă activitatea Consiliului teritorial antiterorist și Comandamentului Operațional Antiterorist (structuri operaționale, conform Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului), bazându-se pe procedurile de management al incidentelor în cadrul unei eventuale situații de criză teroristă într-o localitate din zona frontierei moldo-ucrainene.