Ședința extraordinară  a Consiliului raional Dondușeni din 31 decembrie 2019

31 decembrie 2019

La data de 31 decembrie 2019 a avut loc Ședința extraordinară a Consiliului raional  Dondușeni.

În temeiul prevederilor art.45 p.1, precum și în baza art.53 și 54 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, președintele raionului Dondușeni a emis dispoziția nr.271-d din 27 decembrie 2019   ,,Cu privire la convocarea  consilierilor Consiliului  Raional  Donduşeni în şedinţă extraordinară,, , care a avut loc pe data de 31 decembrie 2019, în incinta Consiliului raional, sala de protocol.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la distribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Dondușeni.
  2. Cu privire la contul de încheiere a exercitului bugetar pe 9 luni ale anului 2019.
  3. Privitor la aprobarea Dispoziției președintelui raionului nr.270-d din 20 decembrie ,,Cu privire la repartizarea componentei raionale,,.
  4. Cu privire la confirmarea la funcția de șef al Secției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
  5. Cu privire la atribuirea unor imputerniciri.
  6. Privitor la abrogarea punctului 2 din Decizia Consiliului raional nr.4/8 10 decembrie 2019.
  7. Privitor la abrogarea punctului 2 din Decizia raional nr.4/16 10 decembrie 2019.
  8. Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.1/5 din 05.11.2019 ,,Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate,,

Ținând cont că ședința extraordinară a Consiliului raional sa desfășurat în ajunul de An Nou, președintele raionului, dl.Valentin Cebotari, împreună cu consilierii raionali au anunțat un frumos adio Anului 2019. Au fost rostite  cuvinte frumoase la adresa anului care pleacă, cale verde pentru Anul tânăr 2020, toate acestea susținute tradițional cu dulciuri și colaci, câte o cupă de șampanie pentru toți cei dragi.