Ședință de lucru în domeniul reglementării regimului funciar

25 martie 2021

În baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018 și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018, raionul Dondușeni a acces, începând cu martie curent la Proiectul de Înregistrare și Evaluare Financiară (PIEF), scopul general al căruia este asigurarea calității și transparenței administrării funciare, prin înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică și celor proprietate privată, și evaluarea proprietății imobiliare.

Executori ai lucrărilor ester Asocierea formată din companiile SRL ,,Cart Eugineering,,; SC ,,Comerzan-Latifundiar,,; și SC ,,Imobil Star,, SRL.

În acest context, la 25 martie, curent a avut loc o ședință de lucru cu tematica ,,Inițierea lucrărilor cadastrale și activitățile de bază în cadrul executării lucrărilor cadastrale în raionul Dondușeni,,. În calitate de entitate responsabilă de implementarea Proiectului Înregistrarea și Evaluarea Funciară a fost Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice.

Au fost invitați și au participat în ședință din partea Consiliului raional dna Svetlana Rotaru, vicepreședinte al raionului, dl.Anatolie Iurcișin, șeful Serviciului Cadastru și Relații Funciare, deasemenea toți primarii și specialiștii în domeniul reglementării regimului funciar din cadrul primăriilor.

Pe agenda seminarului au fost discutate așa probleme ca:

  • importanța realizării Programului de Stat pentru delimitarea bunurilor imobile proprietate publică;
  • date generale despre Proiectul Înregistrare și Evaluare Financiară;
  • delimitarea proprietății publice;
  • atribuțiile Autorităților publice locale în cadrul executării lucrărilor cadastrale;
  • prezentarea graficului de executare a lucrărilor cadastrale.

Suntem conștienți, că în cadrul acestui proiect, rolul autorităților publice locale de nivelul I și II este foarte mare și, anume, în procesul de înregistrare primară masivă, în corectarea erorilor, în delimitarea proprietății publice. Dar mai știm, că ca rezultat noi vom obține:

  • hotare administrativ-teritoriale aprobate;
  • hotarele intravilanului satelor întovărășiilor pomicole exacte;
  • înregistrarea tuturor loturilor de pe lângă casă și a grădinilor;
  • corectarea erorilor , ce țin de suprapueri, lipsă grafică și numire convenționale;
  • delimitarea terenurilor a statului și UAT de nivelul I și II.

Sperăm că toate entitățile antrenate în acest proiect vor depune tot efortul pentru a începe acest proiect și cu succes va fi finalizat.

Mai multă informație se poate de găsit accesând site-ul asp.gov.md , compartimentul PIEF.