Ședință de lucru cu Președintele Consiliului Județean Sibiu, România, dna Daniela CÎMPEAN

25 martie 2021

Astăzi, 23 martie, curent Președintele raionului Dondușeni dl.Valentin CEBOTARI s-a întâlnit în format online într-o ședință de lucru cu Președintele Consiliului Județean Sibiu, România, dna Daniela CÎMPEAN.

La ședință au participat:

din partea raionului Dondșeni:

  • Președintele raionului, dl.Valentin Cebotari;
  • Vicepreședintele raionului, dna Svetlana Rotaru;
  • Șefa Secției Economie și Reforme, dna Maria Rotaru;
  • Șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, dna Ala Guțu.

din partea Consiliului Județean Sibiu, România:

  • Președintele Consiliului Județean Sibiu, dna Daniela Cîmpean;
  • Șeful Serviciului Strategii, Dezvoltare Economică și Socială, dna Dana Lupica.

Dialogul s-a concentrat asupra implementării unui plan de acțiuni pentru  perioada următoare, în cadrul parteneriatului aprobat și dezvoltat între cele două comunități.

În context, reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au exprimat disponibilitatea de a promova implementarea a trei proiecte din domeniile cultural, educational și sfera socială, așa ca reparația capitală a unor edificii – Biblioteca Publică, Grădinița de copii și extensiunea Azilului pentru personae vârstnice și cu disabilități.

În încheierea discuțiilor, dl Valentin Cebotari a exprimat mulțumiri pentru buna conlucrare stabilită între Consiliul Județean Sibiu  și Consiliul raional Dondușeni, precum și a sugerat asupra necesității menținerii unor contacte permanente, cu efectuarea schimbului de informații corespunzător și acordarea reciprocă a asistenței necesare.