Ședinţa de lucru cu managerii şcolari din instituţiile preuniversitare din raion.

25 octombrie 2017

La 24 octombrie 2017, ora 9.30, în incinta Consiliului raional Donduşeni, sala de şedinţe a avut loc şedinţa de lucru cu managerii şcolari din instituţiile preuniversitare din raion.

În discuţii au participat managerii instituţiilor preuniversitare, angajaţii OLSDÎ Donduţeni, reprezentanţii SAP Donduşeni, precum şi vicepreşedintele raionului, dnul Valeriu Casapu.

Agenda şedinţei a inclus chestiunile ce ţin de:

 Cu referire la alimentaţia în instituţii şi asigurarea cu agent termic ;

 Aspecte metodologice în organizarea inspecţiei frontale a instituţiilor de învăţământ;

 Evaluarea şi dezvoltarea comportamentului elevilor din învăţământul primar şi secundar general;

 Cu privire la cazurile de plecare de la domiciliu al copiilor determinate de influenţa mediului onliner.

Şedinţa a fost moderată de şefa DÎ Donduşeni, Nina Juraveţ, şi s-a desfăţurat interactiv cu adresarea/depistarea problemelor, precum şi căutarea soluţiilor.

Despre situaţia alimentaţiei a vorbit medicul Eugenia Tomceac de la Centrul de sănătate publică care a punctat aspectele forte şi cele slabe în acest segment, ponderea corectitudinilor de întocmire a meniurilor şi igeinizarea interierului, utilajului, perfectarea documentaţiei de

rigoare ş.a

Dnul Casapu Valeriu, vicepreşedinte al raionului, s-a referit la procedura de organizare/ desfăşurare a licitaţiilor, la calitatea produselor achiziţionate, păstrarea lor şi folosirea raţională cu excluderea riscurilor de orice ordin.

Dna Suholitco Jana a elucidat metodologia de desfăşurare a inspecţiei frontale în instituţii, structura raportului de evaluare, componentele acestora.

A accentuat axarea pe standarde, indicatori/ discriptori pentru fiecare dimensiune, elucidarea performanţelor, a practicilor de succes, arii de îmbunătăţire, recomandări, concluzii, respectatrea actelor legislative şi normative.

În acest context, dna N.Juraveţ, şef DÎ a vorbit despre articolele şi aliniatele Codului Educaţiei care intră în vigoare începând cu 2018 inclusiv art. 9 alin. (8), art. 13 alin. (1) şi (2),

art. 40 alin. (7), art. 55, acestea trezând un şir de discuţii şi prezenţa mai multor întrebări decât răspunsuri. S-a convenit de a studia practicile altor raioane, clarificări prin intermediul cadrului juridic, dar, totodată, respectarea, în măsura posibilităţilor, a cerinţelor referitor la normarea activităţii didactice.

Cu privire la evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor, Dna Pînzari a făcut referire la ordinul ME nr.1090 din 29 decembrie 2016 și legile ce vizează aspectul dat. A atras atenție la scopul instrucțiunii elaborate de Minister, referitor la acțiunile pe care trebuie să le întreprindă instituția, procedura de implementare a instrucțiunii. Dna Pînzari a specificat că accesul la grila de evaluare a comportamentul elevilor trebuie să-l aibă doar anumite persoane, care trebuie să păstreze confidențialitatea. Dezvoltarea comportamentului pro-social, este un aspect foarte important ce necesită atenție din partea diriginților:

– Intervenția în cazul comportamentelor problematice

– Evaluarea comportamentelor la sfârșitul semestrelor

Păstrarea acestor date referitor la comportamentul elevilor se vor păstra în portofoilul clasei pe cicluri.

Dna Suhalitca a prezentat informații importante privind activitatea instituțiilor de învățământ și desfășurarea în perspectivă procesului educațional de calitate:

– Instruirea managerilor școlari în perioada 1-2 noiembrie 2017 cu tema„Planificarea operațională și strategică în cadrul instituțiilor de învățământ general;

– Respectarea dozării volumului temelor pentru acasă la toate disciplinele școlare;

– Respectarea Programului național de îmbunătățire a calității învățării limbii române în instituțiile de învățământ conform HG nr. 904 din 31.11.2015;

– Organizarea și desfășurarea activităților dedicate anului limbilor Europene.

O problemă alarmantă a fost discutată pe urma scanărilor mediului onliner, aparenţa unor noi tentative de „ şantaj emoţional” al tinerilor prin irtermediul unui alt tip de joc precum ,,Provocarea de 72 de ore” şi derivata „Provocarea de 48 de ore” . Acestea provoacă abandonul de domiciliu şi „ stimulări” pentru „ şantajul” adulţilor.

În vederea identificării timpurii şi prevenirii potenţialilor copii- victime s-au propus un şir de acţiuni în comun cu Inspectoratul de poliţie întru intervenirea practică şi reducerea cazurilor de risc.

La finalul ședinței, s-au generalizat cele discutate și s-au îndemnat managerii școlari să participe activ în organizarea și desfășurarea procesului educațional de calitate în instituție și îndeplinirea tuturor cerințelor parvenite ulterior ținând cont de actele legislative.

Şef DÎ Donduşeni Nina Juraveţ