Ședință de informare.

22 octombrie 2018

         Astăzi în primăria com.Tîrnova, raionul Dondușeni a fost petrecută o ședință de informare cu cetățenii din localitate refritor la modificările Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.

         La ședință au participat dna Ala Guțu, șef DASPF; dna Larisa Corcimari, șef ANOMF; dna Aliona Merineanu, specialist în administrarea ajutorului social; dl. Valentin Cebotari, primar de Tîrnova.

Beneficiarilor de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului li s-a adus la cunoștință că:

  • Suma acordată pentru perioada rece a anului va constitui în cuantum de 350 lei începând cu data de 1 noiembrie 2018;

– la solictarea primarului pentru activitățile de interes comunitar sunt îndreptate persoanele înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care sunt membri ai familiilor beneficiare de ajutor social și care își dau benevol consimțământul de participare la aceste lucrări.

 În cazul informării de către primar despre refuzul repetat de participare la activități de interes comunitar sau de neândeplinire de către șomer a activităților de interes comunitar, în termen de 2 zile de la data recepționării informației, se emite decizia de stopare a dreptuui la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului a familiei beneficiare cu informarea acesteia.