Ședința Consiliului de Sănătate Publică

22 februarie 2018

          

   Pe data de 22.02.2018 la orele 10-00 în sala de ședințe a Spitalului raional Dondușeni a avut loc ședința Consiliului de Sănătate Publică.

       La ședință a luat parte președintele raionului Dondușeni D-l Vadim Lesnic. La ordinea de zi au fost puse în discuție următoarele întrebări:

1.Cu privire la activitatea IMSP a raionului Dondușeni în a.2017, problemele existente și punctele cheie în a. 2018.

Raportor: Vitalie Gorin vicedirector IMSP-SR, Adelina Celac-director CS Dondușeni, Tatiana Leonteac – director CS Țaul, Ina Balta – director CS Sudarca, Alesea Tatari – șef secția epidemiologică CSP

      Toți raportorii au menșionat faptul că scopul fundamental este oferirea de servicii medicale de cea mai înaltă calitate pentru soluționarea problemelor specifice de sănătate ale pacienților, contribuind în același  timp la ameliorarea stării sănătății populației din segmentul deservit.

               Întru atingerea scopului la bază au stat următoarele obiective:

  • Asigurarea accesului echitabil a populației la servicii medicale spitalicești și specializate de ambulator.
  • Modernizarea bazei tehnico – materiale a IMSP – Spitalul raional Dondușeni și sporirea serviciilor de asistență medicală spitaliciască și specializată de ambulator.
  • Întroducerea tehnologiilor noi informaționale pentru a îmbunătăți lucrul angajaților și a monitoriza starea de sănătate a populației.
  • Sporirea transparenței în utilizarea surselor financiare destinate, reorientarea la tehnologiile moderne.
  • Instruirea continuă a resurselor umane.
  • Dezvoltarea resurselor de parteneriat și cooperarea între IMSP – Spitalul raional și IMSP – Centre de Sănătate din raion, Centrul de Sănătate Publică, Asistența Medicală Urgentă și sistemul privat.
  • Ameliorarea indicilor de calitate pentru îmbunătățirea sănătății populației

În cadrul ședinței a fost discutată activitatea economico – financiară în anul 2017, necesitatea strigentă de cadre, au fost trasate strategia și obiectivele pentru activitatea Centrului de Sănătate raional.

2.Cu privire la activitatea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor

Speranța Tinerilor

Raportor:Victoria Cojocaru șef CSPT.

   CSPT Speranța Tinerilor Dondușeni a fost deschis la data de 15.02.2012 și î-și desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătății nr.411 – XIII din 28 martie 1995, Politicii Naționale de Sănătate pentru anii 2007 – 2021, conform ordinului MS din 31.07.2013 nr.868 Privind organizarea activității Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor.

      D-na Victoria Cojocaru a vorbit despre scopul principal al activității CSPT și obiectivele de bază care țin de ameliorarea stării sănătății adolescenților și tinerilor.