Ședință comună a membrilor echipelor multidisciplinare din localitățile raionului și a IP Dondușeni

16 august 2018

Astăzi, în incinta Consiliului raional Dondușeni, sala de ședințe a fost convocată o ședință comună a membrilor echipelor multidisciplinare din localitățile raionului și a IP Dondușeni cu evidențierea problematicilor, împărtășirea bunelor practici, și studierea cazurilor pentru rezolvarea și identificarea în comun a soluțiilor.

Vicepreședintele raionului dl.Valeriu Casapu a făcut o analiză a fenomenului infracțional în perioada sezonului estival, atât la nivel de republică cât și la nivel raional, menționând o înregistrare ascedentă a cazurilor de abandon de domiciliu din partea copiilor. Astfel pe parcursul anului curent, în raionul Dondușeni, au fost înregistrate 11 cazuri de abandon, dintre care 5 numai în luna iulie. Actualmente se constată, că ,,fuga voluntară,, se întâmplă atât în familii firești cât și socialmete-vulnerabile, înalt disfuncționale care se confruntă cu schimbări bruște și dramatice la nivelul structurii familiale. Consumul de alcool și sărăcia sunt de asemenea factorii de risc suplimentar ce contribuie la apariția situațiilor în care copilul crede că unica soluție este abandonul domiciliului.

La rândul său, dl.Ilie Svârnei, șeful IP Dondușeni, comisar-șef a menționat,că pentru a preveni și a stopa amploarea acestor fenomene de risc social, se impune necesitatea conștientizării problematicii, atât în interior (familie), cât și exterior, la nivel de comunitate.

Dl.Guznac Vitalii, reprezentantul IP Dondușeni, s-a referit la actele normative și legislative care dirijează activitatea comisiilor, modalitatea legală de trimitere la tratament forțat de dezalcoolizare a persoanelor dependente de alcool, măsurile necesare de monitorizare și asistență a copiilor aflați în situație de risc.

În cadrul șediței au luat cuvântul:

  • Dna Guțu Ala, șefa DASPF;
  • Guțanu Aurel, primar de Plop;
  • Dna Mazureac Ala, primar de Cernoleuca;
  • Scorțesco Liviu, primar de Briceni;
  • Volconovici Emil, reprezentantul IMSP Spitalul Dondușeni ș.a.

În concluzii, dl.Valeriu Casapu, vicepreședintele raionului a menționat,că având ca scop responsabilizarea autorităților abilitate în domeniul apărării drepturilor copiilor, a familiei cât și a ordinei de drept, în scopul reacționării oportune problemelor vizate se impune necesitatea impulsionării activității comisiilor multidisciplinare, implicarea funcționarilor din diferite domenii ( specialistul în protecția drepturilor copilului și de asistență socială, asistentul social comunitar, reprezentanți ai instituțiilor medico-sanitare, de educație, organelor de ocrotire a normelor de drept, protecție a drepturilor copilului).