Ședința Comisiei pentru protecție copilului aflat în dificultate la Dondușeni

11 martie 2019

La data de 06 martie, 2018 în cadrul Consiliului raional Dondușeni a avut loc:
–  ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate în care au fost evaluate performanțele la 6 asistenți parentali profesioniști, au fost discutate cazurile copiilor aflați în situație de risc;
– ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate în cadrul căreiea au fost examinate și acordat suport material la 9 familii;
– ședința Comisiei pentru protecția persoanelor din păturile social vulnerabile, vârstnice și cu dizabilități în care s-au acceptat în serviciul social asistență personală 3 persoane și s-au aceptat listele pe localități a benefeciarilor în SÎSD care au copii plecați de pe teritoriul satului și din anumite motive nu au posibilitatea de a îngriji părinții.