Ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate

16 iulie 2019

La data de 8 iulie a avut loc ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate din cadrul DASPF Dondușeni, moderată de președintele Comisiei, dl.Valeriu Casapu, vicepreședintele raionului.

În cadrul ședinței au participat angajații DASPF Dondușeni, șeful direcției dna Ala Guțu; managerul Centrului de plasament al AO ,,Concordia,, din com.Tîrnova, dna Antonina Goncearov; asistenții sociali comunitari din unele localități ale raionului.

Obiectivul Comisiei este să constate că familiile cu copii în situații de risc primesc suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea acestuia în familie. Inclusiv, în cazul separării copilului de părinți, autoritatea tutelară teritorială asigură plasamentul copilului în serviciul tutelă/curatelă în familie extinsă, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, în serviciile  de tip familial(serviciul asistență parental profesionistă, adopție).

În cadrul ședinței au fost examinate 8 întrebări aflate pe ordinea de zi și au aprobat acordarea ajutorului bănesc din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Banii au fost solicitați pentru procurarea produselor alimentare, obiecte de vestimentație (haine, încălțăminte), ciar și pentru procurarea/reparația spațiului locativ.

DASPF Dondușeni