Secția Economie a Consiliului raional Dondușeni anunță agenții economici despre posibilitatea de depunere a cererilor la concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul înterprinderilor mici și mijlocii” pentru rezultatele anului 2020

3 februarie 2021

Regulamentul pentru participarea la concursul „Cel mai bun anterprenor din sectorul înterprinderilor mici și mijlocii”  stabilește următoarele nominații:

  1. Cel mai bun antreprenor în sfera producție;
  2. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;
  3. Cel mai bun antreprenor în sfera prestării servicii;
  4. Cel mai bun antreprenor-exportator;
  5. Cel mai bun antreprenor-inovator;
  6. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;
  7. Cel mai tânăr antreprenor;
  8. Cel mai bun antreprenor-femeie;
  9. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic ,,verde’’;
  10. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță.

La momentul aplicării la Concurs, agentul economic trebuie să aibă onorate, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților şi amenzilor, aferente anului de concurs; să nu fie intentat procesul de insolvabilitate, să nu fie intentate procese penale sau asemenea procese să fie în stadiu de examinare.

Concursul  are un caracter deschis și depunerea cererilor de participare este nelimitată, garantăm participanților  o evaluare obiectivă a indicilor activității economice. Înterprinderile care au obținut cele mai bune rezultate în activitatea lor, vor fi  apreciate ca învingătoare.

Agenții economici disponibili de a participa la concurs urmează să se adreseze la Consiliul raional Dondușeni, Secția Economie, et. 3, bir. 33.

Telefon  de contact:  0251 2 20 97, e-mail: sectiaeconomie@donduseni.md

Data limită de depunere a cererilor de participare – 01 martie 2021.