Secția Agricultură

 

nr Numele prenumele Funcția Telefon serviciu E-mail
1. Șaragov Iurie Șeful Secției tel/fax 025121297 sharagov70@mail.ru
2. Donici Iurie Specialist principal 025122250
3. Nacu Rodica Specialist principal 025122250